Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


07 October
2009

Ljuskabel duger, off-road suger

Att kandidera som pirat i Lovisavalen
[bloggar] 

Ljuskabel duger, men off-road suger (Valokaapeli rokkaa, mutta off-road sakkaa) är min valslogan. Det är egentligen fel att tala om "ljuskabel", eftersom kabeln egentligen inte transporterar utan snarare styr ljuset (vill jag minnas att en bekant i Lappträsk, som vet, genast påpekade). Optisk fiber ska det heta.

Att använda ordet off-road (kan också stavas offroad?) kan också leda till problem, kanske inte för att det är engelska, men för att folk i gemen (=den vanliga stadsbon) antagligen inte ännu vet var offroad är för någonting. Justitieminister Tuija Brax, till exempel, verkade in särskilt väl insatt i offroadens frågor häromveckan, när hon besökte Gäddbergsö (ett naturskönt område i Strömfors, som Eon-bulvanen Fennovoima har valt ut för sin nya EPR-reaktor). Det här var inte menat som en känga åt vår gröna minister utan bara som ett konstaterande av faktum. Jag skulle närmast vilja definiera Offroad som ett slags safarir genom skog och mark med terrängfordon typ SUV-bilar och mönkijör. (KOLLA till exempel DÄR.)

I korthet betyder min devis, att jag diggar optisk fiber men sätter tummen ned för den nuvarande utvecklingen på regional- och lokalplanet (för att inte tala om utvecklingen på globalplanet!). Internet är bra men konkurrenskraft vill jag inte ha. Jag ska förklara.

EU-kommissionen (och de övriga EU-organen) i samarbete med Finlands arbets- och näringsministerium kör i dessa tider igång det regionala kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet KOKO. KOKO är, sammanfattningsvis,

"- ett program för frivillig utveckling av regionerna, som ägs av kommunerna" [...]"ett prognistiserande [där var webbfelsnisse framme igen!] redskap för att förbättra utvecklingsförutsättningarna inom regionen samt för att starta strategiskt betydelsefulla projekt" [...] "finansiering inriktas[...]på genomförande av eventuella förutredningar och pilotprojekt" [...]"statsrådet fattar beslut om KOKO-regionerna och -innehållet på hösten. Det nya programmet startar i början av år 2010" [...]"Nu mäts visionärskap, mod, spänst, styrkan av sammanhållning och förtroende mellan de olika aktörerna" [...]"Målet är att förbättra regionernas konkurrenskraft" . -- "ANM -budgeten på ca 11 miljoner euro i utvecklingspengar för landskapet per år förutsätter motfinansiering av regionerna (50 %)" [...] "Programperioden 2010-2013, regionerna ansöker till programmet i juni 2009, genom denna enkät samlar ANM information för ansökning"...

Det är bara det att det ovannämnda visionärsskapet redan i sin utgångspunkt är precis lika renons på visioner som Ideapark på idéer. Ideaparken är helt enkelt en hypermarket för varuförsäljning. Men varor (t ex mönkijör; men också motorkälkar från Bombardiers berömda fabrik i Rovaniemi, som Centerpartiet och Kehittyvien Maakuntien Suomi fixade tomten åt) är ju inte precis detsamma som idéer. Den Vision, som det pratas om på Työ- ja elinkeinoministeriös (TEM) sidor är på motsvarande sätt ingenting annat än Europeiska Unionens Lissabonstrategi från från våren år 2000, då EU-ledarna höll möte i Portugals huvudstad och kom överens om att EU skulle bli "världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi fram till år 2010".

Det bidde EU inte. Lyckligtvis. Hoppeligen ska EU inte heller bli konkurrensens världsmästare någon gång i framtiden. Europeiska Unionen borde nämligen, när allt kommer omkring, inte vara ett affärsföretag som bara tänker på sin konkurrenskraft, utan en demokratisk förbundsstat. Det finns, eller rättare sagt fanns, också en sådan vision. EU:s grundare tänkte sig nämligen att EU skulle bli en demokratisk förbundsstat. Altiero Spinelli, han som har gett namn åt en stor del av Europaparlamentets byggnad i Bryssel, skrev tillsammans med en annan italienare, Ernesto Rossi, redan år 1941 ned sin vision av ett enat och demokratiskt Europa på cigarrettpapper under sin tvångsexil på fängelseön Ventotene.

Nu, på 2000-talet, är det hög tid att vi går gå vidare i Spinellis fotspår och detta gärna just på regional- och byaplanet. Det gäller, för det första, att lyfta upp Europas avnuklearisering på agendan. Gör EU fritt från atomvapen och kärnkraftverk! Det målet kommer inte att vara lätt att förverkliga. Lissabonstrategin måste förkastas, ty den leder inte dit. Men ett EU som rustar med atomvapen, eller vars delstater innehar sådana, kan inte vara demokratiskt och kärnkraften är inte förenlig med en hållbar utveckling.

Här tvingas jag sätta punkt för bloggandet eftersom jag har bett byaombudsmannen i Östra Nyland på kaffe i Isnäs bar klockan 10. Därefter ska jag göra valplakat och sätta igång valkampanjen. Det ska bli roligt.

---

Tillägg kl 14: Samtalet med byaombudsmannen var givande. Här är några saker, eller frågor, som jag lärde mig och tänker sätta mig in i:

  • de minimis-regeln, som kanske går för sig i Belgien men som inte passar glesbygden Finland ;
  • ANM (jfr citatet från TEMs sida om KOKO-programmet ovan). Inte ens byaombudskvinnan visste vad ANM är för någonting.
  • Rural Proofing - ett nytt slags miljökonsekvensbedömningar, som är anpassade för landsorten och förhoppningsvis mer demokratiska än gängse MKB:n


Tobinskatten åter på modet| Paradsidan | Valkampanj
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23