Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


28 February
2006

Någonting att hänga upp sig på

[grundlagar] 

Vilka professorer litar vi på?  David Ray Griffin är professor i teologi. Steven Jones är professor i fysik. För ca ett år sedan rekommenderade jag läsarna av Ny Tid att stifta bekantskap med innehållet i  Griffins två böcker om händelserna den 9 september 2001. Idag kompletterar jag med en hänvisning till Jones' artikel  "Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?" (http://www.physics.byu.edu/research/energy/htm7.html)

I det senaste numret av Ny Tid (8/2006) står det skrivet med stora bokstäver: "De flesta stora frågorna i dagens värld är glokala". Men i den underliggande brödtexten läser vi: "De flesta stora frågorna i dagens värld är lokala".  Kanhända hänger jag bara upp mig på bokstäver. Den senare versionen väcker i all fall mina tankar.

Ett glatt återseende blir det när jag igenkänner min egen tankebana i Lars D. Erikssons, grundlagsprofessorns, ord:

Vi är på väg - det kommer att bli  en lång väg - mot en värld där såväl den nationella utrikes- som inrikespolitiken stegvis ersätts av en världsinrikespolitik


The World Social Forum and the Open Conspiracy| Paradsidan | Rätten att inte prostituera sig
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23