Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


17 October
2009

Starka kvinnor

Hoppets princip håller i alla väder
[bloggar] 

De senaste dagarna har för min del upptagits av valkampanj (Lovisavalen 25 oktober), starka kvinnors tankar (mystikern, motståndskämpen Dorothee Sölle; nobelpristagaren i ekonomi Elinor Ostrom), det allt tätare regnet av dåliga kärnkraftsnyheter (39 kg? plutonium i Cadarache; 32 fartyg med gifter och kärnavfall sänkta i Medelhavet med hjälp av den kalabriska maffian (läs introduktion på italienska; undermåliga svetsfogar i Olkiluoto; uppbevaringen av kärnavfall på parkeringsplatser i Ryssland) mm. Lipponen sägs ha chanser att bli EUs första president, men precis för att jag är finne (född i Finland och med finska språket som ett slags andra modersmål ) och vet vilken kärnkraftslobbare och anti-intellektuell Lipponen är, vill jag i stället föreslå att vi alla stöder Mary Robinson, Irlands fd president, för den posten.

Om inte valkampanjen också vore rolig skulle jag inte orka hålla på med den. Att få träffa unga pirater, till exempel, vad kunde vara roligare? Jo, Internet Relayed Chat (IRC) är inte heller så dumt. Musiken är i alla fall bäst.

Hade jag en slägga
att bulta med om morgnarna
att bulta med på kvällarna
i hela denna värld
Jag skulle bulta för att varna
att världen är i fara
jag skulle bulta för en kram
min vän, min border och min syster
Åh, åh, i hela denna värld!* * *

Eva Moberg är ett namn man stött på i olika sammanhang. Det finns säkert flera en en med namnet. Senast läste jag en artikel av Eva Moberg i Miljömagasinet Medsols nr 41, 9 okt 2009. Här följer en nästan hundraprocentig kopia av artikeln :

En oberoende studie i kärnkraftindustrins ekonomi och framtidsutsikter har nyligen lagts fram: "Industry Status Report 2009. With Particular Emphasis on Economic Issues."

Kärnkraftens andel av elproduktionen har stadigt minskat på senare år. 121 reaktorer har stängts och genomsnittsåldern för dem var bara 22 år. Varken materiella resurser, teknisk expertis eller kapital räcker till för att åstadkomma något i närheten av den utlovade "renässansen". Inte ens i Frankrike, som har den största poolen av experter på kärnenergi. Där finns bara 300 studenter på kärnteknik programmet, medan det redan nu aktuella behovet är minst 1200.

Kärnkraften förutsätter som bekant stora subventioner och skulle vara omöjlig på en fri marknad. Den har fått 55 pro cent av alla pengar till energi forskning i världen mellan 1974 (när mätningen började) och 2007, vilket är sex gånger mer än samtliga förnybara energi- källor tillsammans. Idag får den 73 procent i Frankrike och 67 procent i Japan av alla resurser till energiforskning. Trots detta blir den allt dyrare. John Rowe, CEO vid Exelon Corporation, ansåg i april 2009 att en ny 1 500 MW reaktor skulle kosta cirka 40 miljarder. För att få till lönsamma framtidsutsikter försöker man nu allmänt inom kärnkraftindustrin förespegla driftstider på uppåt 60 år. Men ingen vet med säkerhet hur mycket materialet kommer att tåla och hur mycket reparatio ner och underhållskostnader det blir.

Studien redovisar läget i alla kärnkraftländer. Kina, som står för en tredjedel av alla re aktorer under byggnad, skulle år 2020 kunna täcka endast 3 procent av sitt elbehov med el från kärnkraft, även om dess mest optimistiska målsättning kunde uppfyllas. Indien vägrar som bekant anslutning till icke spridningsavtalet, och dess civila kärnkraft motsvarar bara 2 pro cent av elförbrukningen. I Japan ledde skandaler med falska kvalitetskontroller till att 17 reaktorer stängdes år 2002, och ytterligare fusk kom fram 2009. I juli 2007 ledde en kraftig jordbävning till att sju av reaktorerna måste stängas i Kashiwasaki, världens största kärnkraftanläggning, och de har sen dess ej kunnat startas. Studien går på djupet i sin analys av det tragiskt otillräckliga försäkringsskyddet vid olyckor, och ifrågasätter hur något sådant överhuvudtaget ska bli möjligt. För närvarande beräknas följder na av Tjernobyl-olyckan kräva i storleksordningen hundratals miljarder euro, det vill säga fl era tusen miljarder svenska kronor.

Eva Moberg

Studien kan hämtas via följande länk: http://www.bmu.de/files/english/pdf/application/pdf/welt_statusbericht_atomindustrie_0908_en.pdf


* * *

Apropå islam, men också kristendomen och judendomen: vilka traditionella uppfattningar om 'allmänningarna' (jfr Ostrom) finner man i dessa stora religioner?

* * *

Förberedelser för avresa till Bryssel. Hur gick Världens Sociala Forums Internationella Råds möte i Montreal? Därom debatteras det på NIGDs epostlista. Francine Mestrum skriver: "We have no other choice than to keep hoping and working for a better world, also within the IC and the WSF". Inte mycket att hänga i julgranen. Trotz alledem: Das Prinzip Hoffnung.


Elinor Ostrom mot Västerlandets förkrympta ideal | Paradsidan | Vandra ensam
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23