Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


26 October
2009

17 röster

Analys av Piratpartiets resultat i Lovisavalen 25 oktober 2009
[bloggar] 

När rösterna i kommunalvalet i Pernå, Liljendal, Strömfors och Lovisa hade räknats vid halvtolvtiden igår kväll framgick följande valresultat:

valresultat Källa
Valets stora vinnare är som synes SFP: "Vi är trötta men otroligt nöjda", kommenterade Nina Björkman-Nystén för Lovisatidningen Östra Nyland sent igår kväll. Andra vinnare var Sannfinnländarna och Kristdemokraterna. Glädjande nog fick också Vänsterförbundet in en kandidat nämligen Armi Lindell från Pernå.

För de De Gröna gick det tyvärr lite sämre än väntat, fast partiet fick i alla fall in Janne Länsipuro, Sonja Ilvetsalo-Koskinen och Timo Noroviita, dvs samma som också tidigare invalts i Pernå, Lovisa respektive Strömfors kommuner. Också inom Samlingspartiet säger man sig vara besviken på röstresultatet. Kanske det beror på att nyliberalismen har fått sig en knäck ute i världen?

Att Socialdemokraternas och Centerpartiets väljarunderstöd har krympt en aning i Östra Nyland liksom annorstädes förtjänar knappast någon kommentar. MEN

Varför fick Piratpartiet 17 röster?

Ja, tänk att hela 17 personer inklusive undertecknad röstade på PPs enda kandidat! Jag ska till att börja med försöka analysera orsakerna till att så skedde. Därefter ska jag närma mig frågan ur motsatt synvinkel.
 • PP hade som sagt bara en kandidat, vars ansikte således kunde tryckas i XL-format på valaffischen. En enkel själ, som vandrat omkring på torget i Lovisa eller vid baren i Isnäs fylld av tvivel på vem han eller hon egentligen borde rösta på, kan väl tänkas ha utgått enbart ifrån bilden av kandidaten utan att känna honom eller hans åsikter närmare?
 • Ovanstående förklaring är naturligtvis ren spekulation. Men a propos åsikter: någon kan också ha läst och tagit intryck av kandidatens personliga valprogram.
 • Det finns en hel del ungdomar som gillar Piratpartiet, vilket resultatet i det senaste eurovalet bevisade (i Sverige). Också i Lovisanejden kan någon ungdom ha föredragit att rösta Pirat oberoende av kandidat.
 • Någon av kandidatens vänner eller bekanta kan ha övervunnit sin skräck för Piratflaggan.
 • En dag reste fyra unga pirater från Helsingfors och Kouvola tur och retur till Lovisa för att hjälpa kandidaten i valarbetet - och det hjälpte faktiskt!
 • Kandidaten lärde sig sången "Vandra ensam" , som gjorde honom på gott humör, vilket också hjälpte.
 • Piratpartiet inklusive kandidaten har i olika sammanhang framfört avvikande förslag och åsikter om det allmänna goda, som visserligen inte förefaller att hänga ihop med kommunalvalen, men ändå kan tänkas ha fascinerat någon enstaka väljare. (Till exempel avskaffa kärnvapnen och avveckla kärnkraftverken i EU; inför en global skatt på alla finansiella transaktioner; nominera Mary Robinson till EUs första president. Mera om detta via webbsidan där! Mary Robinson har tyvärr meddelat, att hon inte ställer upp därför att hon vill koncentrera sig på klimatfrågorna.)
 • Finlandsvenska medier visade kandidatens valkampanj rätt stor uppmärksamhet.
 • Ströröster.

Å andra sidan gick valet inte särskilt bra för Piratpartiets enda kandidat. Vad beror det dåliga valresutatet på?

 • Piratpartiets själva namn kan ha väckt olustkänslor hos många oberoende av kön, samhällsklass, ålder eller hudfärg.
 • Vill man göra en djupare sociologisk analys bör man beakta resterna av det feodala produktionssättet. Lovisanejden har traditionellt dominerats av ett antal herrgårdar samt en tämligen patriarkal och konservativ ideologi. Progressiva nymodigheter i stil med Piratpartiet kan utan tvivel ha svårt att finna fotfäste i denna bygd.
 • Vad sedan nyinflyttade finskspråkiga familjer beträffar så hade PP:s kandidat vissa problem med att nå ut. Finskspråkiga medier typ radio, TV, Hesari och Uusimaa, dock med undantag av den i sammanhanget nog så viktiga tidningen Loviisan sanomat, visade sig också vara jämförelsevis ointresserade av PPs valkampanj.
 • Piratpartiets kandidat anser, att allt fler Lovisabor i framtiden borde få sin utkomst i jordbruk samt köttproduktion in vitro (Jfr valprogrammet, sid 1-4.). Men jordbrukets framtid bekymrade denna gång varken media, partierna, de övriga kandidaterna eller väljarna.
 • Kandidatens radikala åsikter om kärnkraften och jordbruket skrämde väljare, som inte ens vågar tänka sig ett framtida Lovisa utan kärnkraftverk och där odlingens konst tagits till heders. Kandidatens gamla vänner, som röstat på honom när han var uppställd för De Gröna i kommunalvalet i Pernå år 2004, sade däremot rent ut att de inte tänker rösta på en Pirat.
 • Piraattipuolue (Piratpartiet) har endast 4 medlemmar i Lovisanejden och partiets ledning har i samband med registreringen av partiet lovat att inte lämna ut uppgifter om medlemmarna till någon. Inte ens partiets enda kandidat fick ta del av dem. Detta innebar att kandidaten inte kunde kontakta sina lokala partikamrater för att diskutera valstrategin och valarbetet med dem. (Partiledningens informationsetiska principfasthet bådar trots allt gott inför framtiden.)
 • Många intellektuella för att inte tala om människorna i gemen anar att internetutvecklingen är av stor betydelse men inser inte, att fildelningsfrågan kan vara avgörande för framtiden. Begreppen 'internet' och 'fildelning' täcker i stort sätt samma sak. T ex den här webbsidan, som jag skriver för att dela med mina eventuella läsare, är en typisk fil. Vem äger filerna? Vem äger det vi läser? Vem äger internet? Att det nu behövs ett parti som försvarar Internet i vått och torrt är klart för oss som anslutit oss till Piratpartiet men inte ännu för allmänheten.
 • Också här i Lovisanejden bor en ande , som vid en jämförelse mellan Mikael Böök och bygdens store son, Mikael Agricola, har kommit fram till att den förstnämnde inte håller måttet.
Nedan: Creative Commons-symbol (stor)

cclogo


Vandra ensam| Paradsidan | Snea journalister
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23