Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


02 November
2009

Svensk TV uppmärksammar sanningsrörelsen

[911] 

Den rikssvenska TV-kanalen TV4:s program "Kalla fakta" del 6, som sändes på söndag kväll 1.11., föregicks av en enkät bland svenskarna, som visar att

en dryg tredjedel av unga under 30 [svarade att de har] sett Loose Change eller någon annan film som presenterar alternativa teorier om vem som ligger bakom terrorattackerna den 11 september. Motsvarande siffra för hela befolkningen är en fjärdedel, 25 procent.
När det gäller en trolig förklaring säger [...] hela 18 procent, nästan var femte svensk under 30, att de tror på teorin om att USAs regering var inblandade i attackerna.


Programmet, som handlar om The 9/11 Truth Movement, har väckt diskussion i bloggosfären. För min del tycker jag att reportrarna Jonas Berg och Aleksandar Vujanovic har har gjort ett någorlunda anständigt jobb, vilket jag motiverar så här:
  • sanningsrörelsen är ett mycket utbrett men sorgligt försummat fenomen, som riktiga journalister inte kan undgå att bevaka;
  • dokumenteringen av sanningsrörelsens sammankomster och demonstrationer var saklig och jämförelsevis utförlig;
  • TV-tittarna fick lyssna på två autentiska talesmän för sanningsrörelsen nämligen filmmakaren Dylan Avery, som varit med och gjort den mycket spridda filmen "Loose Change", och teologiprofessorn David Ray Griffin, som författat en rad kritiska böcker om händelserna 11.9.2001. (Undertecknad anmälde två av Griffins böcker plus den den officiella 9/11-kommissionens rapport i Ny Tid 8/2005.)
  • den danska kemisten Harrits m fl:s undersökning av dammpartiklar från de störtade WTC-tornen presenterades. Enligt Harrit innehåller dammet rester av sprängmedlet nanotermit. Chefredaktören för den vetenskapliga tidskrift där Harrit mfl har presenterat sina forskningsresultat citerades i en telefonitervju. Hon berättade att hon avgått ifrån tidskriftens redaktion, eftersom artikeln publicerats utan hennes vetskap. Harrits danska chef och kollega, som också tillfrågades också om vad han ansåg om artikeln, tog inte ställning till innehållet men försvarade artikelförfattarnas rätt att presentera sina resultat. Rapporteringen av dessa forskares olika reaktioner/omdömen var såvitt jag begriper korrekt;
  • en journalist på brittiska "Times", som har skrivit kritiskt om sanningsrörelsen, intervjuades. Enligt journalisten kan sanningsrörelsen hota demokratin eftersom den, enligt honom, uppvisar inslag av religiös kult. (Själv tycker jag att det tvärtom är massmediernas story om 9/11 som påminner om en religiös dogm.)
  • den svenska statsvetaren Erik Åsard hoppades att de som tagit intryck av "konspirationsteorierna" inte i framtiden skall uppnå höga/inflytelsrika poster i samhället. Genom att ge sista ordet åt Åsard gavs programmet en lätt kantring åt det officiella 9/11-hållet. I kontroversiella frågor som den om vad som egentligen hände 11.9.2001 bör man dock inte vänta sig någon fullständig åsiktsneutralitet.
_ _ _

A propos Erik Åsard så har han, liksom undertecknad, också redan tagit sig tid att blogga om detta TV-program. Åsard skriver:

"Mest fruktbart är att se konspirationsteorierna som ett slags nutida vandringssägner, som hämtar näring ur den tid vi lever i. Idéerna har fått ökad spridning i takt med att förtroendet för regeringar, partier och myndigheter i många länder stadigt gått ned. Skillnaderna mellan de politiska alternativen har därtill minskat i och med att politikens tyngdpunkt förskjutits mot mitten. Den fortgående avideologiseringen har skapat ett vakuum, som måste ersättas med något. I den situationen blir konspirationsteorierna de maktlösas vapen mot en arrogant överhet. Teorierna skiljer de onda från de goda och skänker en känsla av ordning och sammanhang i en alltmer kaotisk tid."
Överheten är förvisso arrogantare än någonsin och känslor av maktlöshet drabbar utan tvivel såväl såväl ung som gammal i dessa tider. Föga hjälper då Åsards psykologiserande omyndighetsförklaring av Sveriges ungdom, som följer med sin tid.

Machiavelli, den moderna statsvetenskapens fader, lärde att ändamålen helgar medlen. Han hade onekligen bättre grepp om den politiska verkligheten än sin sentida svenska efterföljare, professor Åsard, som jämför politiska konspirationer med flygande tefat.

Kalla Fakta Del 6 ska följas upp med en Del 7. Förhoppningsvis håller följande avsnitt samma kvalitet som programmet igår kväll.

_ _ _

På sajten Newsmill, där Åsards ovannämnda artikel ingår, behandlar också Mats Sederholm och Linda Bjuvgård mediabevakningen av sanningsrörelsen ( Medias lögner och vad sanningsrörelsen egentligen är). Det är en läsvärd artikel. Men jag vänder mig emot författarnas rädsla för vad de kallar "den globala supereliten", som är på väg att införa ett "globalt styre" och i dess förlängning, en "Ny Världsordning". Eller åtminstone en europeisk förbundsstat.
Det borde stå klart för varje tänkande människa, att ett globalt styre och, till att börja med, en europeisk förbundsstat, är precis vad som behövs. Gärna skulle En Ny Världsordning också få ersätta det nuvarande obsoleta systemet av nationalstater och militärblock typ NATO. H.G. Wells var (som vanligt) långt före sin tid när han författade sitt politiska manifest. Titeln på detta idag alltför sällan citerade verk är, betecknande nog, The Open Conspiracy. Engelska Wikipedia har mer information om boken och erbjuder dessutom en hyperlänk till e-texten. (Där: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Open_Conspiracy. )

_ _ _

The Nation har en intressant intervju med Gorbatjov om året 1989. Gorba har antagligen rätt på många punkter. Fast han kanske undervärderar medborgarnas, folkets, inflytande. Jag avser European Nuclear Disarmament (END)-rörelserna i Väst och Öst på 1980-talet. De får inte ens ett omnämnande i intervjun trots att intervjuoffret framhåller kärnvapennedrustningens avgörande betydelse.

Inte bara vissa statsschefer, som Gorbatjov själv, utan också END-rörelserna bidrog till händelseutvecklingen, inklusive till perestrojkan i Sovjet. Inför alla dessa medborgare (inklusive några generaler) som krävde stopp för den vanvettiga kärnvapenupprustningen över Europa tvingades också det kalla krigets män i Väst att ge sig, dvs. att växla över på ett nytt spår i de storpolitiska relationerna. Dessvärre är dagens politiker och journalister sneda, särskilt i Europa. Och fega. De vågar inte ens tänka, än mindre handla, som Gorbatjov.

Intervjun är gjord i Moskva av Katrina vanden Heuvel och hennes man, Stephen F. Cohen. Stephen F. Cohen är författare till en omfattande biografi om Bukharin, vars begränsade förståelse av praktikens filosofi den fängslade Gramsci kritiserar hårt i sina anteckningar.


Snea journalister| Paradsidan | Synpunkter på Nord Stream
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23