Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


12 December
2009

Verklighetens skugga

Forts. av föregående ämne
[Snea figurer] 

"Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?", frågar Jesus sina lärjungar och alla andra som samlats för att lyssna på honom (Markus 8, Bibeln 1917, enl Projekt Runeberg). Men i min version av Nya Testamentet, som jag inhandlade på 1980-talet innan jag första gången reste till Kanarieöarna, står det så här: "Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv?"

Endel förklarar nyöversättningen med att människan är en psykosomatisk helhet. I bibeln står ofta delen - alltså själen eller kroppen - för hela människan, påpekar de. Eventuellt har översättaren tänkt i den riktningen och sålunda kommit fram till uttrycket "betala med sitt liv".

Finskans "mitä se auttaisi vaikka ihminen voittaisi omaksensa koko maailman mutta saisi sielullensa vahingon" förefaller däremot vara en bokstavlig översättning från den översättning till latin, som Hieronymus gjorde (utifrån det grekiska originalet) på 380-talet och som munken Beda sedermera omarbetade i början av 700-talet:

quid enim proderit homini si lucretur mundum totum et detrimentum faciat animae suae.
(Ordalydelsen är densamma i Nova vulgata utgiven av katolska kyrkan år 1979.)

Översättningsfrågan leder förstås över i filosofiska och teologiska spörsmål.

Igår förekom psykiatern Robert Jay Lifton i en TV-dokumentär om klimatförändringen. Han talade om vår rädsla. Denna ligger som en skugga under allting (under våra själar och våra liv, kunde man tillägga). Orsaken till vår rädsla är vårt djupt liggande medvetande (undermedvetna?) om att vi nu kan göra det som vi tidigare trodde att endast Gud var i stånd till, nämligen att förgöra hela världen.

"It is a shadow underneath everything", sade Lifton.

Dixi et salvavi animam meam, avslutade ... Karl Marx sin kritik av socialdemokraternas Gotha-prgram (vill jag minnas).

Med vänlig hälsning,

Mika

PS Man borde göra som Tolstoj och äntligen ta itu med att lära sig grekiska: τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ . - Här kommer ytterligare en reflexion kring Liftoncitatet:
One reaction people may have to extreme mental pressure is the blunting of their sensibilities, through unconsciously (or by volition) diminishing their capacity or inclination to feel; a blocking of feelings, images, or both. Psychiatrist Robert Jay Lifton calls this “psychic numbing.” This reduced emotional responsiveness to overwhelming experiences “is a very basic tendency of human reaction toward threat, particularly when that threat is vast, ultimate, and yet so technologically distanced as to become unreal.” In a recent interview for Johan Söderbergs film Planet (2006), Lifton speaks particularly about numbing in the context of man- induced global warming. He maintains that humans share a profound fear, even a terror, of destroying the human habitat with our own technology, by our own hand, and to no purpose. That kind of fear, he asserts, enters into religious areas, because we now know that we can do what in the past only God could do, which is to destroy the world. According to Lifton, nothing that we do in the world is entirely free of this fear: “It is a shadow underneath everything.”
(quoted from: Jan van Boeckel : "Arts-based Environmental Education and the Ecological Crisis: Between Opening the Senses and Coping with Psychic Numbing", in Drillsma-Milgrom, B. & Kirstinä, L. (Eds.) Metamorphoses in children’s literature and culture. Turku, Finland: Enostone, 2009, pp. 145-164 , http://www.naturearteducation.org/Articles/Arts-based%20Env.%20Education%20and%20the%20Eco-Crisis.pdf ,accessed 12 December 2009.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Verklighetens folk| Paradsidan | EU swiftar på svansen
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23