Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


15 December
2009

EU swiftar på svansen

[911] 

Många har säkert noterat att Storebror övervakar oss och gör intrång i våra privatliv närhelst han tycker det är lämpligt eller nödvändigt. Men hittills har han fått lov att göra detta i smyg och med risk för att bli ertappad och utskälld, om än inte bestraffad.

Nu har EU-ministrarna med Sveriges regering i spetsen helt sonika beslutat att legalisera Storebrors maktmissbruk.

I slutet av november fogade sig Europeiska rådet nämligen i USAs enträgna önskan om att låta underrättelsetjänsten CIA avläsa SWIFTs databaser. EU och USA har redan slutit ett avtal som ger USAs underrättelsetjänst ett sådant specialtillstånd. Avtalet väntar bara på EU-parlamentets godkännande, ifall inte våra MEPpar utnyttjar alla möjligheter i Lissabonavtalet för att stoppa det.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) är en förening som ägs av ca 9000 banker. Varje dag behandlar SWIFT omkring 15 miljoner penningtransaktioner mellan företag och vanliga medborgare. År 2006 lät Bush-administrationen meddela, att CIA spionerar på SWIFTs databaser som ett led i USA-regeringens program för att spåra finansiering av terrorism. Nyheten ledde till rättmätiga protester inte minst i Europa där man varken har glömt industrispionaget
i Echelonprojektet eller avslöjandena om CIAs olagliga fångtransporter.

Europas ledande politiker har mage att satsa på rymdförsvaret, modernisera atomraketerna och bygga ut kärnkraften. Men stå på sig när Storebror urholkar rättsstaten och fråntar oss våra medborgerliga rättigheter, se det vågar de inte!

Insändare i Hbl 19.12.09


Verklighetens skugga| Paradsidan | Klimaforum09 på alternativkartan
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23