Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


26 January
2010

Ta visionerna tillbaka ner på jorden!

[bloggar] 

Tidningarna Loviisan Sanomat, Uusimaa och Östra Nyland berättar, att några samlingspartister och visionära företagare i Lovisa har fått en i sanning himmelsk ingivelse. Lovisa ska begåvas med ett eget flygfält!

"Endast himlen utgör ett tak för goda ideer", utbrister Kari Hagfors (saml.) i ÖN 23.1.2010. I samma andetag nämns flygfält, logistikcentrum, kustbana, "grön motorväg" och nytt kärnkraftverk. Flygfältet skulle förläggas till Forsby och (fantastiska tanke!) byggas ovanpå motorvägen. Motorvägen skulle i sin tur värmas upp med spillvärme från kärnkraftverket och samtidigt tjäna som transportled för fjärrvärme till hela huvudstadsregionen. Välkommen Ryanair och andra billigflygbolag! utropar Hagfors, som utgår ifrån att flygfältet, motorvägen och kärnkraftverket också skulle suga en våg av nya inflyttare till regionen.

Lovisaföretagarnas ordförande Janne Lepola är för sin del övertygad om, att flygfältet skulle inverka positivt på alla sektorer.

Undertecknade anser tvärtom att återverkningarna av ett flygfält i Lovisa skulle bli negativa i nästan alla avseenden. Överallt i Europa reagerar medborgarna av förståeliga skäl omedelbart mot flygplatsutvidgningar, för att inte tala om nyanläggningar. Borgåborna har också, klokt nog, förstått att betacka sig för "fördelarna" med ett nytt flygfält i grannskapet. Men vilken är folkets opinion i det övriga Östra Nyland?

Inbillar sig flygfältsvisionärerna faktiskt att folk allra helst slår ner sina bopålar vid randen av flygfält, motorvägar (de må sedan kallas "gröna" eller inte) och skyddszoner kring kärnkraftverk? Har de fortfarande inte begripit, att både äldre mänskor och unga barnfamiljer som gärna flyttar ut till landet gör detta i hopp om att finna en tystare och renare närmiljö? Och är det inte konstigt att klimatförändringen, som ju kärnkraftlobbarna numera så flitigt hänvisar till och som t o m används för att avskräcka medborgarna från att elda med ved i sina stugor, inte ens anses värd ett omnämnande i detta sammanhang?

Päivi Uotinen (saml.) anmärker cyniskt, att naturaområdet i Forsby eventuellt kommer att sätta käppar i hjulet för flygfältsprojektet. Det har knappast undgått henne att byggnation av stadslägenheter antagligen redan planeras på Kapellvikens naturaområde i Sibbo. Vi för vår del undrar om landets nuvarande regering och miljöminister också är beredda att berika naturaområdenas natur med landningsbanor.

Samlingspartisterna i Lovisa har redan hunnit beställa en utredning av flygfältsprojektet av stadens tekniska byrå. Lovisabor, och särskilt forsbybor, vi vill att ni vaknar upp. Dröj inte med att försvara er boendemiljö mot dessa "visionärer" innan det är försent!

Leena Krohn, Mikael Böök

Publicerad i Östra Nyland 26.1.2010


Om banker och bibliotek| Paradsidan | Om socialdemokraterna i Sverige och EU
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23