Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


19 February
2010

Sanningsrörelsens upptäckter utportioneras

[911] 

Vetenskapliga bibliotekarien Elizabeth Woodworth studerar i två färska artiklar en rad tecken på att bevakningen av The 9/11 Truth Movement i amerikanska, brittiska, norska och andra länders media håller på att genomgå en förvandling.

Woodworth tar i sin första artikel fasta på att brittiska New Statesman har placerat professor David Ray Griffin på plats 42 bland "50 personer och familjer som man måste räkna med i dagens värld" tillsammans med paret Obama, Vladimir Putin, Bill och Melinda Gates, Rupert Murdoch, Benedikt XVI, osv.

Men till skillnad från en president, en statsminister eller en påve, saknar David Ray Griffin politiskt inflytande; han är inte heller någon mäktig miljardär, och hans bokupplagor tävlar inte med Dan Browns, konstaterar Woodworth. I själva verket brukar tidningarna inte ens anmäla hans skrifter. Utnämningen av Griffin till en av de 50 människor som betyder mest i världen idag är alltså som han själv har påpekat, absurd.

Det finns trots allt en synvinkel som kunde tänkas motivera New Statesman-redaktionens val:

"Med tanke på den enorma betydelse som 9/11- attackerna har haft och de stora inrikes- och utrikespolitiska beslut som har motiverats med dessa attacker, skulle en rörelse som utmanar den officiella versionen i princip kunna bli så inflytelserik att man måste ta dess intellektuella ledare med i beräkningen",
skriver Woodworth.

I sin andra artikel konstaterar Woodworth att åtta länder - Storbritannien, Kanada, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge och Ryssland - har låtit offentligt ägda radiostationer sända hela spektret av av bevismaterial, som ifrågasätter sanningen i den officiella sanningen om 9/11.

Hon säger sig ha lagt märke till fem nya trender i mediebevakningen av 9/11-sanningsrörelsen:
 • Sanningsrörelsen beskrivs inte längre som konspirationsteori versus vetenskap, utan som en kontrovers kring obesvarade frågor och ett sökande efter sanningen.
 • Nyhetsinslag och tv-program som granskar meningsskiljaktigheterna har blivit längre och mer balanserade.
 • Större mediekanaler har börjat presentera sanningsrörelsens teser först och låta dem åtföljas av motargument från försvarare av den officiella versionen.
 • Stora medier har börjat infoga och introducera detaljerade belägg för sanningsrörelsens påståenden.
 • Behandlingen av 9/11 i media antyder att en ny utredning av händelserna den 11 september 2001 kan vara att vänta. Woodworth går igenom 18 olika exempel på hur media har bevakat sanningsrörelsens bevisföring. Bl a tar hon upp mottagandet av Niels Harrits med fleras artikel "Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe," i Open Chemical Physics Journal, Vol. 2 (April 3, 2009): 7-31 (http://www.bentham.org/open/tocpj/openaccess2.htm). Harrit, som är biträdande professor i kemi vid Köpenhamns universitet, har bland annat intervjuats i dansk, norsk och rysk television om termitfynden i stoftet från World Trade Center i New York. Fynden tyder enligt Harrit på att tvillingtornen och WTC7 raserades med hjälp av det hypermoderna militära sprängämnet nanotermit.

  * * *

  Om sig själv säger Elizabeth Woodworth på en av fredsrörelsens webbsidor: "Jag är en professionell medicinsk bibliotekarie som under 25 år har levererat best evidence- litteratur åt hälsovårdsmyndigheterna i British Columbia" (http://peaceinspace.blogs.com/911/2008/06/globalresearchc.html)

  Artiklarna om medias bevakning av sanningsrörelsen:

  Elizabeth Woodworth: The Media Response to the Growing Influence of the 9 /11 Truth Movement Reflections on a Recent Evaluation of Dr. David Ray Griffin
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16505

  Elizabeth Woodworth: The Media Response to the Growing Influence of the 9/11 Truth Movement. Part II: A Survey of Attitude Change in 2009-2010
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17624

  Hoppas att våra finländska mediechefer tar detta stoff till sig och hjälper till med att portionera ut det i lämpliga doser.

  Mikael Böök
  044 5511324 , book ät kaapeli dot fi


 • Om handskakningar och enkla svar| Paradsidan | "Sanningsrörelsen" låter 100% religiöst
  Kommentarer
  (Kommentarer saknas.)

  Posta en kommentar  Skriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


  >> Mikas hemsida

  Powered by COREBlog  laskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23