Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


14 March
2010

Som om begreppet brott inte längre fanns

Med utgångspunkt i Sanna Karlssons artikel "Hatgrupper allt starkare" i dagens numer av Hufvudstadsbladet
[911] 

Hej Sanna Karlsson,

din artikel "Hatgrupper allt starkare" i dagens Hufvudstadsblad (14 mars 2010) väcker många tankar och känslor.

Dock inte hatkänslor. Men nog oro och bekymmer. "Forskaren Chip Berlet", som "i årtionden har följt med den radikala högern i USA", har jag stött på tidigare, närmare bestämt år 2004 när han var invecklad i en skarp polemik med professor David Ray Griffin, som i sin tur är en av de ledande forskarna inom "The 9/11 Truth Movement" -- rörelsen för sanning om 11 september; ibland förkortat till "Sanningsrörelsen" (en utskrift av Amy Goodmans samtal med Griffin och Berlet år 2004 finns på radiostationen Democracy Now!'s webbsajt.)

Nåväl, rörelsen för sanning om 9/11 utgör en viktig faktor i den politiska opinionsbildningen, särskilt i USA. Belägg för detta påstående finns t ex i det faktum, att brittiska New Statesman har placerat professor David Ray Griffin på plats 42 bland "50 personer och familjer som man måste räkna med i dagens värld" tillsammans med paret Obama, Vladimir Putin, Bill och Melinda Gates, Rupert Murdoch, Benedikt XVI, osv. "Med tanke på den enorma betydelse som 9/11- attackerna har haft och de stora inrikes- och utrikespolitiska beslut som har motiverats med dessa attacker, skulle en rörelse som utmanar den officiella versionen i princip kunna bli så inflytelserik att man måste ta dess intellektuella ledare [David Ray Griffin är alltså en av dessa - MB] med i beräkningen", skriver bibliotekarien Elizabeth Woodworth i en av sina artiklar om mediabevakningen av "sanningsrörelsen" (jfr de tidigare inläggen 313 och 314 i min blogg.)

Vilken roll spelar tolkningarna av det som hände 11. september 2001 i uppkomsten av de högerpopulistiska rörelser som du rapporterar om i din artikel i dagens Hbl? Och vilken betydelse har rörelsen för sanning om 11. september i sammanhanget?

Dessa frågor kompliceras av att: a) vi fortfarande inte vet precis vad som hände 11. september 2001, utom att dessa händelser utgjorde ett, eller flera i tiden sammanfallande, brott (se nedan) ; b) den ovannämnda rörelsen för sanning om 11. september är mycket heterogen.

Tittar man lite närmare på den massiva åsiktsströmningen för sanning om 11 september finner man, att det inom densamma förs lika animerade åsiktsutbyten som någonsin mellan "sanningsrörelsens" anhängare och dess motståndare. - Ifall du vill bekanta dig med dessa kan t ex den livliga och innehållsrika bloggen 911Blogger.com vara värd ett besök.

I din artikel förekommer ordet konspirationsteori några gånger. Däremot behandlas där inte, antyds inte ens, något samband mellan vad Mark Potock och "Intelligence Report" från organisationen The Southern Poverty Law Center (SPLC), dvs den källa, som du bygger din artikel på, kallar "Patriotgrupper, som var aktiva i USA år 2009" och vad jag här omtalar såsom "rörelsen för sanning om 11 september", som i massmedia vanligen brukat anses företräda olika konspirationsteorier.

Ändå finns det, skulle jag vilja påstå, viktiga skäl att inte bortse från utan tvärtom borra möjligast djupt i sambandet mellan 9/11 och ämnet för din artikel. När man kollar SPLCs lista över "patriotgrupper" hittar man faktiskt också många referenser till delstatsavdelningar av organisationen "We are Change", som för närvarande förefaller vara en aktiv del av den amerikanska rörelsen för sanning om 11 september, och som dessutom har många anhängare också i Europa och andra världsdelar.

"We are Change" har, såvitt jag förstår, bildat sitt namn med utgångspunkt i den unga filmmakaren Dylan Averys mycket populära film Loose Change. På organisationens webbplats hittar man också M.K.Gandhis uppmaning: "Be the change you want to see in the world".

Det är möjligt, ja troligt, att vissa underavdelningar av "We are Change" i några avseenden motsvarar SPLC:s (och din) beskrivning. Vilket också är i hög grad ägnat att inge oro och bekymmer.

Men ifall man (du) läser igenom den ifrågavarande organisationens programförklaring och förhållningsregler, så finner man (du) en förening, som absolut inte motsvarar SPLCs (och din) negativa beskrivning. Jag ska inte uttala mig om var "We are Change" placerar sig på höger-vänsterskalan; däremot ska jag citera de sex första av organisationens förhållningsregler (Code of conduct):

1. We Are Change recognizes all members have inalienable rights as sovereign individuals written in the Constitution of the United States and Bill of Rights and that such rights shall be honored at all times
2. No provocation of violence will be tolerated under any circumstances
3. Racial, sexual, religious, age or discrimination of any kind will not be tolerated
4. No group member shall use language in public that will inflame others to violent action
5. No group member shall destroy the property, tangible or intangible, of others, public or private.
6. All members will treat each other with respect at all times
(Citerat enl. http://www.wearechange.org/whoischange.html.)


Jag tycker detta närmast låter som principer för vad vi här i Norden brukar kalla en demokratisk förening.

Ifall fprskare och media ger rörelsen för sanning om 11 september en tokhögerstämpel utan att förena sig i kravet om fortsatt brottsutredning och, när rättegången äntligen kan genomföras, bestraffning av de som gjorde sig skyldiga till brotten den 11 september 2001, ja, då kommer det kanske att gå riktigt på sned i USA och därigenom också i resten av världen. Då kanske det blir så att de hatfyllda högerpatrioterna tar över makten i landet varefter sanningen om skeendet blir ett minne blott och sökandet efter densamma förvandlas till en straffbar handling.

Det som hände 11 september brukar kallas för "terroristattackerna". Jag vågar inte påstå att denna beteckning är felaktig, men personligen föredrar jag ändå att kalla 9/11-händelserna för "brott", eftersom det visserligen är en allmän men dock sanningsenlig och ovedersäglig beskrivning. Därmed inte sagt att begreppet "brott" vore speciellt enkelt och klart. Angående olika tolkningar av vad "brott" betyder vill jag hänvisa till Olli Lagerspetz' begreppsutredning i densammes skrift "Begreppet brott", utgiven av Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi år 1989, i vilken författaren, med utgångspunkt i bl a Wittgensteins term familjelikhet, förkastar ett essentialistiskt brottsbegrepp. "Det viktiga är", skriver Lagerspetz, "vad begreppet brott spelar för roll i våra liv, alltså varför ett sådant begrepp alls behövs och vad det skulle innebära för vår kultur om det inte fanns" (s 9).

Eftersom jag varken känner till någon brottsutredning, någon rättegång eller någon bestraffning av de skyldiga, skulle jag vilja tillägga, att vi efter "terroristattackerna" 11 september för närvarande lever i en sådan kultur - som om begreppet brott inte längre fanns.

Med vänlig hälsning,

Mikael Böök


EU vacklar vidare i ett töcken| Paradsidan | Biblioteksdebatt i Slaget efter tolv
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23