Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


21 March
2010

Oss filosofer emellan

Fortsättning på ämnet: som om begreppet brott inte längre fanns
[911] 

"På det slikt oförswarligt förfarande må behörigen warda ifradt och straffadt." (Svenska Akademiens Ordbok)

Varje gång man underlåter att beivra ett brott vidgar man gråzonen mellan brottet och det tillåtna. Ifall man lever i en republik eller i en konstitutionell monarki tar man sålunda ett nytt steg mot tyranniet.

Myndigheterna i USA valde att bomba i stället för att företa en brottsutredning. Men en rad medborgare i USA och i andra länder har ihärdigt fortsatt att utreda saken. Den danska kemisten Niels Harrit har deltagit i en (icke-statlig) kriminalteknisk undersökning av stoff från ruinerna av World Trade Center i New York. Han anser, att det finns belägg för att tornen raserades med sprängämnet nanotermit, och säger för egen del att "[det är] min pligt at få det ud til offentligheden, fordi jeg synes, det er vigtigt. Jeg frabeder mig al politisk diskussion" (Jyllands-Posten 14.2.2010).

Bygning 7
Längd: 46:32 - för ett år sedan
Niels Harrit, lektor ved Københavns Universitet, fortæller om Bygning 7, som var det tredje tårn, der styrtede i afgrunden den 11. september 2001. Jesper Klein, Flemming Jensen, Inge Genefke, Frans Beckerlee, Peter Ingemann, Lotte Svendsen, Flemming Pless og Ivan Petersen kunne godt tænke sig at vide mere om dette mysterium.
Om bara flera naturvetare än Harrit skulle ge prov på en sådan pliktkänsla och liksom han anse det vara "viktigt" att fortsätta med brottsutredningen i offentligheten!

När vi nu är långt inne på det nionde året efter de brottsliga dåden den 11 september 2001 väcks även tanken på Minervas uggla, vilken som känt breder ut sina vingar först i skymningen. Då, om inte förr, känner också filosoferna behov att diskutera frågorna.


Biblioteksdebatt i Slaget efter tolv | Paradsidan | Hur undvika att hata och förakta? (Predikan)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23