Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


22 March
2010

Hur undvika att hata och förakta? (Predikan)

[Snea figurer] 

Hur undvika att hata och förakta dessa affärsmän, bankirer, politiker, tjänstemän, forskare, experter, specialister, journalister, fackföreningsmän, män och kvinnor, som driver fram "kärnkraftens renässans" (byggandet av nya kärnkraftverk och ersättandet av gamla med nya, större och modernare; jfr det aktuella svenska regeringsbeslutet; se även Lasse Karlssons kommentar till beslutet här) samt den fortsatta utvecklingen av och miljardsatsningarna på nya eller moderniserade nukleära massförstörelsevapen i åtminstone USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, Indien, Pakistan, Kina, Israel och antagligen även Iran?

Ja, mina vänner, jag finner all anledning att bunta ihop er, som stöder den så kallade fredliga kärnkraften med er andra, som stöder bevarandet, upprätthållandet och moderniseringen av de militära nukleära vapensystemen. Ni är av samma skrot och korn och konsekvenserna av era handlingar är i vilket fall ödesdigra.

Slavar under kapitalackumulationen och det militär-industriella-akademiska komplexet! Tillväxtfanatiker! Snea figurer personifierade i våra politiska ledare typ Matti Vanhanen, Maud Olofsson, Silvio Berlusconi och Nicolas Sarkozy. Ni vågar inte hålla era ögon öppna. Kanhända lydde ni ert samvete under några ungdomsår, såsom baronessan Catherine Ashton, en gång Campaign for Nuclear Disarmaments kassör, som nyligen uttalade sig om denna rörelse för nukleär nedrustning, att dess strategi (dvs nukleär nedrustning, vilket ju är CNDs strategiska mål) inte längre är "lämplig" eller "tillbörlig" (hon använde ordet 'appropriate'; jfr artikeln New EU foreign chief distances herself from anti-nuclear past).

Det är det jag menar med att ni sticker huvudet i busken. I er feghet skjuter ni era onda aningar åt sidan. Ni har visserligen hört talas om maffian, oligarkerna, triaderna och vår tids "brottslighet utan gränser" (titeln på en bok av Misha Glenny). Och ni inser helt säkert det omöjliga i att rasera tre skyskrapor till grunden med två passagerarflygplan. Men ni föredrar att leva i era lögner och illusioner. Ni går alltså på med att producera era fissionsprodukter och ert plutonium som om ni hade kontroll över vad ni kallar den hållbara utvecklingen under de närmast kommande hundra tusen åren. Hur gick det förresten med plutoniet, man vet inte riktigt hur många kg, som Areva och le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) "glömde" i Cadarache?. Det har ni tydligen lyckligen "glömt" för er del. Det är svårt att komma ihåg sådant då man -- liksom Mikko Leisti med sin vision av Helsingfors centrumbibliotek -- ständigt vill skynda sig att vara "världsbäst", dvs att blint följa den rådande, tragikomiska (särskilt i små länder typ Finland) konkurrensideologin. Tyvärr är det precis denna er "glömska" som gör att vi alla tvingas att leva i en vaihingersk als ob-värld, som dock är långt mer skrämmande än universitetsfilosofens trygga elfenbenstorn.

Ni med era gröna motorvägar! Det är ni som ytterst bär ansvaret för världens nuvarande ca 26.000 kärnstridsspetsar. Och vad tänker ni göra med dem? Jo, ni har uppenbarligen för avsikt att modernisera dem och att ytterligare komplettera dem med nya GNR-vapen. GNR står för genetik, nanoteknik och robotik.

Tror ni verkligen, att ni med era drones -- som testas på övningsfältet Rovajärvi i finska Lappmarken -- och era kommande nya vapensystem kan utrota vad ni kallar "terrorism" och skapa vad ni så gärna pratar om men så sällan gör, dvs "fred"? Slår det er aldrig, att obemannade bombflygplan (dvs drones) är "terrorismens" själva kvintessens och det således är ni själva som är de verkliga "terroristerna" här på vår jord?

Mina vänner, jag upprepar: Vi vill -- och efter år 1945 måste vi -- välja ickevåldets väg. Medlet anger riktningen mot målet. Och ickevåld förutsätter denuklearisering.

Fd presidentakandidaten Ségolène Royal skriver till fd presidentkandidaten Jean-Marie Matagne, den 18 mars 2010:

la dénucléarisation de la planète, une vision que je partage" (denukleariseringen av planeten är en vision som jag delar)

Läs Matagnes och Royals brevväxling (på franska här; på engelska här) och betänk M.K Gandhis uppmaning: Var själv den förändring som du vill se i världen. Amen.


Oss filosofer emellan| Paradsidan | Vad molnen berättade
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23