Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


14 March
2006

Vem stod bakom 9/11 ?

[911] 

Vem stod bakom 9/11 ?  Mannen på gatan tror att han vet svaret.   Journalisterna på våra dagstidningar och TV-redaktioner tror uppenbarligen också att de vet det.  Jag vet det inte.

In reality al-Qaeda operatives tend to be highly educated and their aims explicitly political. Bin Laden, in his numerous communiqués, has always been unambiguous about this. As he laconically remarked in his broadcast timed to coincide with the last US election, if it was freedom they were against, al-Qaeda would have attacked Sweden. The men who planned the September 11 attacks were not products of the traditional Islamic educational system, even in its most radical form. Instead they are graduates of Western-style institutions. They are not at all the protégés of the mullahs.

skriver William Dalrymple i The New York Review of Books (1 Dec., 2005). Man erinrar sig att flera av dessa personer, däribland Osama bin Ladin,  i  början av sina terroristkarriärer också fick militär utbildning och beväpning av CIA för att kämpa mot Afganistans regering.

De kontrollerade sprängningarna av WTC1, WTC2 och WTC7, som professorn i fysik vid Brigham Young-universitetet Steven Jones leder i bevis i sin artikel ”Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?”, är svår att förklara med enbart insatser från Al-Quaidas sida, hur teknologiskt  sofistikerade individer  terroristnätverket än må vara kapabelt att ställa upp.  Följaktligen inställer sig tanken att den konspiration, som våra massmedia tillskriver enbart Osama bin Laden och  Al-Quaida, i verkligheten leddes av mäktiga kretsar inom USA och utfördes med hjälp av deras inhemska agenter, varför inte i samarbete med kompetenta utländska krafter, dvs. Osama bin Laden. Saken borde utredas av en oberoende, internationell domstol.

 Den som sätter sig in i saken finner inte mycket som tyder på att den officiella versionen av händelserna 9/11 2001 är sann. Med den officiella versionen avses den politisk-historiska 9/11-rapporten sommaren 2005 från  presidentens och kongressens utredningskommission, samt  de tekniska utredningar av WTC-tornens kollapser som utförts av NIST och FEMA.

Däremot föreligger idag  många  belägg för att den officiella versionen inte kan stämma. Argument och fakta som strider mot de vedertagna dogmerna och fraserna har lagts fram  av gruppen Scholars for 9/11 Truth, som i huvudsak består av forskare och professorer vid amerikanska universitet, däribland ovannämnde prof. Steven Jones och gruppens grundare, prof. David Ray Griffin. Den sistnämnde har gett ut två utmärkta sammanfattningar av det kritiska materialet  (The New Pearl Harbor 2004; The 9/11 Commission report 2005; båda på förlaget Olive Branch Press.)

Några egentliga bevis för att Osama bin-Laden och Al-Quaida var  brottsanstiftare och huvudskyldig till händelserna 9/11 2001 har tillsvidare inte framlagts. Däremot har sex av de påstådda flygplanskaparna efteråt påträffats i livet, något som 9/11-kommissionen föredrog att förbigå med tystnad. Bibliotekets roll i sociala världsforum| Paradsidan | At the IC of the WSF in Nairobi (1)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23