Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


17 June
2010

Om att tro (eller inte tro) på e-böcker (2)

[bloggar] 

E-boken är en elektronisk text [1]. Resten är bluff och båg, -- hype, som det heter på engelska.

E-böckernas bruksvärde sammanfaller med bibliotekens. De är vårt släktes informationstillgångar och nödvändiga sociala tankeproteser[2]. E-böckernas bytesvärde är däremot lika hypotetiskt som bankderivatens. De kommersiella e-boksformaten är således att jämföra med bankirernas optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. E-böckernas "förläggare" är redan på väg mot nästa kris och krasch.

Ovanstående reflexioner är en biprodukt av mina senaste personliga erfarenheter av e-böcker, närmare bestämt Plutarkos' Levnadsteckningar över namnkunniga greker och romare, som jag tyckte att jag kanske borde ha till hands på min smartphone (med tanke på semesterlektyren och de fortfarande rätt osäkra G3-förbindelserna i skärgården). Ja, egentligen hade jag gärna velat ha den i Ivar A. Heikels svenska tolkning, men eftersom någon elektronisk utgåva därav knappast ännu finns att tillgå, beslöt jag att nöja mig med en engelsk version.

Tips: en enkel och ideell elektronisk text är överlägsen alla komplicerade och kommersiella e-boksmonster.

Fotnoter:

[1] Ang. elektroniska texter, se intervjun med Michael S. Hart i litteraturbladet Kontur nr 2/1992.

[2] Ang människans tankeproteser, se t ex essän Lärande och externa minnessystem — från stenredskap till googlande av Roger Säljö i TvärSnitt 4/2009.


Vad gör litteraturen intressant?| Paradsidan | I Onkalo
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23