Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


08 August
2010

Kring Gordon Edwards' kritik (fallet med de 32 uttjänta ånggeneratorerna)

[bloggar] 

Goddag igen bästa redaktör!
Förlåt att jag stör
Ifall jag stör.

Kanske du eller din tidning redan har gjort en juttu om det här fallet? Om inte, så torde det bifogade materialet som Gordon Edwards har sammanställt, ge stoff för en sådan. Åtminstone borde det ge några goda uppslag. Redan förordet tycks mig nästan som sådant innehålla de nödvändiga ingredienserna för en nyhet.

Fallet med de 32 uttjänta ånggeneratorerna, som ska transporteras från Kanada till Sverige för avfallsbehandling av företaget Studsvik, och sedan tillbaka till Kanada för slutförvaring, är naturligtvis bara ett av många liknande eller relaterade fall. T ex läste jag häromdan, att Ryssland har sjösatt sitt första flytande kärnkraftverk, i St Petersburg.

A propos, jag antar att du känner till fallet med n'dranghetans dumpningar av kärnavfall i Medelhavet och världshaven? Jag blev mycket chockerad när jag hörde om det och ännu mer när jag insåg att vi sedan sedan länge (eller åtminstone sedan tsunamin) vet om denna dumpning. (Mer om den saken här.) Men vår vetskap uttrycker sig inte i stora rubriker på paradsidor utan den blir bara smånotiser någonstans mitt i tidningarna. Om information är varje skillnad som gör någon skillnad (jfr Gregory Batesons ordlista i "Ande och natur") så gör tidningarnas information om den illegala kärnavfallshanteringen nästan ingen skillnad.

Informationen om den lagliga behandlingen av atomsoporna är visserligen bristfällig den också men trots allt mer omfattande och märkbar än informationen om kärnkrafts- och avfallsindustrins olagliga verksamhet. Den har också en lugnande för att inte säga sövande och t o m beroendeframkallande inverkan.

På det ovannämnda svenska storföretaget (Studsvik) arbetar Anna Dormann, sedan i maj 2008 chef för den nya enheten Transport & Strålskydd. På bilden i företagets informationsblad (jfr Studsvik News 2/2009, s 7) gör Anna Dormann ett gott intryck. Hon utstrålar lugn, självförtroende och, ja, frimodighet. Definitivt en typ som man skulle kunna köpa en begagnad bil av, fast skillnaden mellan bilar och kärnavfall är en skillnad i fråga om logisk typ.

Exempel på logisk typ: "De föreskrifter som utgivits av, eller styrning som härrör från, hustermostatens inställning är av en högre logisk typ än den kontroll som härrör från termometern i termostatsystemet" (Bateson, samma källa).
Annat exempel: "Acceleration är av en högre logisk typ än hastighet" (samma källa).

Avsikten med dessa exempel är att hålla tankarna om The Good, The Bad and The Ugly vid liv. Jag vågar förmoda, att Anna Dormann hör till The Good.

Idag, en dag förre Nagasakidagen, är precis den dag för 65 år sedan då redaktör Albert Camus skrev sin berömda, men bortglömda, ledare om Hiroshima. Den där om den mekaniska civilisationen, som har nått bestialitetens yttersta gräns. La civilisation mécanique [qui] vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie.

Hälsningar osv.

Bifogat material:

Gordon Edwards' Critique

Klicka på bilden ovan för att ladda ner Gordon Edwards' kritik av
kanadensiska strålsäkerhetsorganet betänkande om transporten och
behandlingen av Bruce Power's uttjänta ånggeneratorer.


Borgmästare för fred?| Paradsidan | Tre 9/11-citat
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23