Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


03 October
2010

Google och biblioteken (forts.)

[grundlagar] 

Fortsättning av ämnet som togs upp i inlägg 351.

För några dagar ställde jag [...] frågor till Mats Danielsson & Co vid Umeå universitetsbiblioteks digitaliseringstjänst. Mina frågor gällde bl a valet av år 1900 som gräns för EoD-böcker. (EoD = Ebooks on Demand). Jag exemplifierade med en bok ur bibliotekets samling, innehållande Avhandlingar om Fred och Rätt av Immanuel Kant (1724-1804), översatta av fd lundaprofessorn i teoretisk filosofi Alf Nyman (1884-1968).

Nedan ska jag för bekvämlighets skull kalla den ovannämnda boken för AFRIKAN.

AFRIKAN utkom år 1915 på Bonniers förlag. Varför inte skanna in boken och förmedla kopior till de alla de som behöver lite mer av fred och rättvisa?

Innan jag går vidare vill jag försäkra, att avsikten med mina frågor inte var att uppmana bibliotekarierna i Umeå eller annorstädes att bryta mot lagen.

Däremot vill jag understryka att det är hög tid att bibliotekarierna tar sig i kragen beträffande kopieringsrättens termin. Det räcker inte med att börja digitalisera lite här och var och hoppas att andra skall följa exemplet. Noteras bör också att Google redan håller AFRIKAN som en pantfånge i sin boklåda.

Ja, IFLA och EBLIDA har kritiserat TRIPS. [Se fotnot] Tillsvidare dock alldeles för blygt och anspråkslöst. Här behövs mobilisering och samlad internationell aktion från bibliotekariernas sida med målet att radikalt förkorta upphovsrättens terminer så att biblioteket kan fylla sin uppgift att sprida kunskap och information.

Bibliotekarie, stanna inte vid din disk! Spana ut över caput Googlis. Googles huvud är varken större eller mindre än dess kapital.

Fotnot:
[1] Se t ex EBLIDA:s Position Paper How International Trade Agreements affect Libraries från 2005.


Mera blomlådekraftverk!| Paradsidan | Google och biblioteken (2. forts.)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23