Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


07 October
2010

På besök hos EBLIDA och IFLA i den Haag

[bloggar] 

Joanne Yeomans på European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA:s) kontor i den Haag ska resa till Bryssel i slutet av veckan för att underhandla om EBLIDAs roll i "kulturaktionen Europa", "an advocacy and lobby organisation promoting arts and culture as a building block of the European project". EU-kommissionen har än en gång utlyst konsultationer om sitt kulturprogram. Det gäller att försöka påverka. Veckan innan har Joanne deltagit i ett EFTA-seminarium i Oslo om den nordiska modellen för de föräldralösa verken. Borde inte EBLIDA och biblioteken kräva en allmän och global halvering av skyddstiden, undrar jag. -- Gärna, men problemet är att ingen är intresserad, svarar Joanne. Vad hon egentligen menade med "ingen" borde jag också ha frågat medan jag pratade med henne. Antagligen avsåg hon EU-kommissionen och förläggarna. Samt det faktum att copyrightens terminer inte längre bestäms inom enskilda länder eller av EU utan spikas på globalplanet inom ramen för WIPO. Och förstås att biblioteken, eller åtminstone EBLIDA, saknar inflytande och pengar.

"Paul Otlet visionerade om ett världsbibliotek knutet till FN som ett stort gemensamt projekt", noterade Nicklas Lundblad i våras, inför ett nordiskt Haholmsseminarium.. Ack ja, så visionerar jag alltjämt. Fast i stället för att i mina tankar knyta världsbiblioteket till FN ser jag det som Världens sociala forum.

Stuart Hamilton på International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA:s) kontor i den Haag ber mig förklara varför jag tycker det vore så viktigt att allt fler bibliotekarier och arkivarier engagerar sig i Världens sociala forum (WSF), som ordnas nästa gång i Dakar andra veckan i februari 2011 , och då särskilt för att dokumentera och sprida WSF i/till sina bibliotek. .

Stuart deltog nyligen i regeringarnas/FNs forum för internetförvaltning (Internet Governance Forum, IGF; bättre term på svenska?) i Vilnius. - IGF är verkligen rätta stället för att inhämta nyheter och information, och för att bygga nätverk, och IFLA har börjat satsa mer på IGF; därför var vi den här gången 10-15 biblioteksmänskor från IFLA och eIFL som deltog i Vilnius, berättar Stuart. Jag säger att jag tycker det är jättebra att IFLA håller biblioteket framme i Vilnius (egentligen kunde och borde ju bibliotekarierna sköta det hela) men insisterar på att IFLA också borde vara aktivt med i Världens sociala forum. När Stuart påpekar att IGF bygger på en "multi-stakeholder approach" (hur det nu sedan ska översättas) medan WSF snarare förefaller vara en församling av likasinnade,får jag en ide'. Nämligen att IFLA gärna och uttryckligen borde introducera "stakeholder"-tänkandet i WSF, dvs uppfatta sig själv som "stakeholder" i det sammanhanget. Inom IGF bildar stakeholders (ge mig ett svenskt ord!) triangeln regeringar-affärsföretag-civilsamhälle. Inom WSF kunde stakeholders bestå av duon civilsamhället-biblioteket. Jag föreslår att en debatt mellan bibliotekarier och sociala aktivister på WSF i Dakar. Stuart verkar faktiskt tända på förslaget. Vi återses väl där, hoppas jag.

Återkommer evt med anteckningar från gårdagens besök på Internationella Institutet för Social Historia i Amsterdam, som hade kontaktat mig ang dokumentationen av sociala forum. Det var därför jag beslöt att åka.

  • Mikael Böök

PS Besvikelse: Spinoza-muse'erna i den Haag och Rijnsberg är stängda för reparationer ända till december. Positiv överrskning: Lloyd Hotel i Amsterdam med permanent utställning om byggnadens historia. Här tog emigranterna från Östeuropa in på färden från Östeuropas länder till Sydamerika på 1920-talet. Sedan blev det fängelse (för arbetare, judar och ungdomar) ända till 1989. Numera är det alltså lyxhotell.


Google och biblioteken (2. forts.)| Paradsidan | Endelig norske e-bøker?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23