Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


14 October
2010

Endelig norske e-bøker? (forts.)

[grundlagar] 

Harvardbibliotekarien Robert Darnton, som har inlett en aktuell diskussion om ett nationellt digitalt bibliotek för USA, refererar, intressant nog, till Norges exempel beträffande finansieringen i en intervju 6.10.2010 för The Chronicle of Higher Education :

"Mr. Darnton pointed to studies that Harvard has done of digital-library projects in other countries, including the Netherlands and Norway."
Intervjun med Darnton ger anledning till reflexioner om nationella vs. internationella syften med digitala bibliotek. Enligt Darnton kan Hathi Trust bli en grundsten i det tilltänkta amerikanska digitala biblioteket. Hathi Trust uppstod efter att Google hade kört igång med Google Books som ett samarbetsprojekt mellan tretton stora amerikanska universitetsbibliotek för att skapa ett gemensamt förråd av digitaliserade böcker. Vi det här laget erbjuder Hathi Trust tillgång till ca 4 miljoner titlar och 7 milj volymer . Ett citat ur Darnton-intervjun belyser problematiken om förhållandet mellan Google Books och Hathi Trust:
"Q. Was Google a focus of the conversation? A. This was not in the slightest an anti-Google or counter-Google project. Google was hardly mentioned. One institution or entity that has resulted from Google Book Search is the Hathi Trust. …Hathi was mentioned, and my own hope is that the Hathi Trust could somehow evolve to become a fundamental building block of a future digital library. And that would, I think, require the agreement of Google."
Notera, för det första, att Hathi Trust är ett biblioteksinitiativ och, för det andra, att Hathi Trust deklararar öppenhet för samarbete med bibliotek i andra länder:
"HathiTrust was conceived as a collaboration of the thirteen universities of the Committee on Institutional Cooperation and the University of California system to establish a repository for these universities to archive and share their digitized collections. Partnership is open to institutions worldwide who share this grand vision". (cit fr Hathi Trusts hemsida)


Endelig norske e-bøker?| Paradsidan | Först modiga politiker, därefter skatt
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23