Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


25 October
2010

Först modiga politiker, därefter skatt

Kommentar till Per Wirténs ledare i Dagens Arena
[Spinelli] 

Det ligger ingenting självklart i att, som Per Wirtén skriver i Dagens Arena, "EU:s budget borde expandera". Först gäller det att stoppa expansionen av Europas militär-industriella-akademiska komplex. Frankrikes och Storbritanniens nukleära styrkor är inte heller några ovidkommande detaljer i en eventuell europeisk New Deal. Antingen går EU in för alliansfrihet och nukleär nedrustning, eller fortsätter unionen att utvecklas till en ny imperialistisk supermakt. Man måste vara blind -- eller låta sina politiska reflexer styra sitt tänkande -- för att inte se det nödvändiga sambandet mellan unionens budget och dess militära strategi.
Altiero Spinelli, vars namn pryder den ena av Europaparlamentets huvudbyggnader, skrev redan i början av 1960-talet, att USA måste avveckla sitt militära engagemang i Europa. Spinelli ställde i utsikt en "denuklearisering" av vår världsdel (artikeln i Foreign Affairs, juli 1962). Vad Spinelli inte ännu hade klart för sig är det ekologiska imperativet: att också den sk fredliga kärnkraften bör avvecklas. Medvetandet om att kärnkraften är ett historiskt misstag och att följaktligen EURATOM-fördraget (som syftar till att främja en gemensam europeisk utbyggnad av kärnkraftverken) bör skrotas (eller åtminstone radikalt omskrivas) hör inte till Spinellis epok. Tjernobyl-olyckan inträffade i april år 1986; Spinelli avled, 79 år gammal, i maj samma år.
- - -
Enligt signaturen Modigs kommentar till Wirténs ledare, är Tobinskatt "ett förslag för att minska de globala kapitalrörelserna genom skatt på transaktionerna". Det är väl en riktig beskrivning -- men bara ifall vi håller oss till vad James Tobin själv skrev på 1970-talet efter upphävandet av guldmyntfoten. Vid det här laget har Tobins gamla idé hunnit få helt nya förtecken. Hans förutsägelse om en ohejdad tillväxt av penning- och valutaspekulationen med instabilitet och finanskriser som påföljd, har ju slagit in över all förväntan. Beskattningen av penning- och finanstransaktionerna handlar således inte längre om att bevara eller återställa lugnet på valuta- och finansmarknaderna utan faktiskt om en tribut, dvs om ett uttag av skatteinkomster, som -- och här återkommer vi till budgetfrågorna - skulle kunna användas t ex för att avbetala skulderna för bankpaketen eller för att finansiera FN:s millenniemål. Eller, ifall vi tillåter att Fogh Rasmussens med fleras nuvarande politik fortsätter, varför inte också för att bygga ut den europeiska nukleära "force de frappe" och förstärka det europeiska "missilförsvaret"?

"Nato insisterar på kärnvapen som absolut nödvändighet för avskräckningen. Således kommer kärnvapnen också i fortsättningen att moderniseras och utplaceras , vilket gäller såväl de brittiska ballistiska Tridentmissilerna som de amerikanska strategiska kärnvapnen. NATO har slopat alla planer på ett tillbakadragande av de amerikanska kärnvapnen från Europa och ett övergivande av nuclear sharing mellan USA och dess europeiska allierade"
snabböversätter jag ur ett färskt meddelande från No-to-Nato.Org. Om någon av dagens EU-politiker skall förtjäna epitetet "modig" så är det för att han eller hon vågar bryta med NATO-politiken.

Tobinskatten behöver ses som ett led i en global demokratisering. Ett preciserat förslag om vad detta skulle innebära lade den finländska statsvetaren Heikki Patomäki och den belgiska skattejuristen Lieven Denys fram på Världens sociala forum i Porto Alegre i januari 2002; se deras Fördrag om global skatt på valutatransaktioner.


Endelig norske e-bøker? (forts.)| Paradsidan | Krigsdagböckerna: tumör eller metastas?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23