Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


04 November
2010

Litet är vackert (mot alla odds)

[grundlagar] 

USA börjar allt mer likna en koloss på lerfötter. Dessutom försöker kolossen lyfta sig själv i håret:

"När politiken alltså knappast kan lindra krisen alls, kom ändå amerikanska riksbanken, Federal Reserve, igår kväll till undsättning med ett gigantisk stimulanspaket för den amerikanska ekonomin. Riksbanken ska under ett år köpa upp statspapper för 600 miljarder dollar, i hopp om att den vägen kunna sänka de långa marknadsräntorna, öka efterfrågan, minska arbetslösheten och kanske också få fart på den stendöda fastighetsmarknaden". (Björn Elmbrant i Dagens Arena, länk)
På andra sidan Atlanten betraktar en annan koloss skådespelet med växande förskräckelse:
"Världen utanför USA väntar med spänning och en smula skräck på Bernankes experiment. Den Europeiska Centralbanken och den svenska riksbanken vill inte som Federal Reserve få ned räntan, utan går den motsatta vägen och höjer den. De 23 miljonerna arbetslösa inom EU vill säkert också veta om det finns ett sista halmstrå, en stimulansväg ut ur krisen, och inte som nu bara räntechocker och nedskärningar". (Björn Elmbrant i Dagens Arena, länk)
Nu är goda råd dyra. Men pengar eller finanspolitiska åtgärder räcker inte.

"Det stimulanspolitiska paketet" måste innehålla omställningar av produktionen och konsumtionens innehåll. Några exempel på nödvändiga åtgärder:
  • denuklearisering; avskaffa kärnvapnen och rymdförsvaret; stoppa den civila kärnkraftens sk renässans;
  • konversion av det militär-industriella komplexets produktionsanläggningar mot civila produktionsmål t ex stora och små solkraftverk samt energiproduktion med bränsleceller;
  • stärk den globaliserade allemansrätten till kunskap, information och telekommunikation; bygg ut internet som ett gemensamt bibliotek och kommunikationsmedel för alla världens folk;
  • främja å andra sidan permakultur och återgång till lokal livsmedelproduktion och självförsörjning på livsmedel, kläder och byggmaterial;
  • skär ned konsumtionssamhällets medvetandeindustri; reglera t ex bilreklam och resereklam.
  • inför globala skatter på valuta- och finanstransaktioner och grunda en internationell FTTO (Financial Transactions Tax Organisation) enligt riktlinjer som står i förslaget till internationellt avtal på internetsidan www.nigd.org/ctt
Om dessa och övriga nödvändiga åtgärder ger den ekonomiska vetenskapen föga eller ingen vägledning. Nobelpristagarna i ekonomi kan, med några få undantag (Elinor Ostrom; jag vet förresten inget annat undantag), gå hem och lägga sig. Deras råd är värdelösa. Ekonomer och banktjänstemän behövs naturligtvis i vilket fall, liksom det behövs kontorister, bokförare, jurister, lärare och bibliotekarier. Den ekonomiska vetenskapen är emellertid bankrutt och har egentligen varit det ända sedan 1800-talet. Nu är det ekologi somm gäller och därom hade inte heller 1800-talets ekonomer typ Karl Marx särskilt mycket att säga. Snarare tvärtom. 1900-talets viktigaste ekonomist var troligen Keynes-eleven E.F. Schumacher, som sedermera myntade uttrycket ”Litet är vackert”. Keynes själv torde f.ö. ha tagit vissa intryck av sin elev. Men det är en annan historia.


Krigsdagböckerna: tumör eller metastas?| Paradsidan | Den falska och den sanna unionen
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23