Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


29 November
2010

KRIG = KLIMATFÖRÄNDRING = KRIG= KLIMATFÖRÄNDRING

[grundlagar] 

Efter klimatmötet i Köpenhamn utmålade Guardian-kolumnisten Mark Lynas Kina som boven i de globala klimatförhandlingarna, vilka idag återupptas i Cancun, Mexico. Detta återkommande tema återupptas också av Eric Sundström i hans ledare i Dagens arena.

Men kineserna, inringade som de är av hundratals amerikanska militärbaser (observera det spända aktuella läget vid Koreahalvön), tycker kanske att det ligger ett visst mått av hyckleri i vårt hymlande om den globala uppvärmningen samtidigt som vi spenderar biljoner på krig som syftar till att säkra våra oljetillgångar:

 

"The budgetary and economic costs of the Iraq war is estimated by Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz, with his colleague Linda Bilmes, to reach between $4 trillion and $6 trillion!"

 

Här följer min översättning av ett utdrag ur motiveringen till en vädjan som man fram till 6.12. kan be sin förening eller sitt nätverk underteckna. Appellen ska överlämnas 8.12. till klimatförhandlarna från USA och övriga länder (se http://www.climatesos.org/2010/11/resolution-war-climate/. Se även det kompletterande faktabladet på adressen http://tinyurl.com/26stkfv.
  • Den amerikanska militären och dess allierade, har genom sina imperialistiska krig och sina öppna eller dolda militära insatser runt om i världen, åstadkommit massivt lidande och väldiga civila offer.
  • Den amerikanska militären är den största enskilda källan till utsläpp av växthusgaser på planeten, men dessa utsläpp undantas från kraven på rapportering.
  • Tillgång till mer olja, vars förbränning är den grundläggande orsaken till klimatförändringen, är det främsta motivet bakom de nuvarande krigen.
  • Såväl krigföring som klimatförändringar gör stora områden obeboeliga och tvingar miljontals människor i landsflykt; ändå inskränks, hotas och kränks invandrarnas rättigheter allt mer.
  • Klimatförändringarna mångfaldigar riskerna och kommer sannolikt att leda till många fler krig. Därför anses klimatförändringen allmänt redan vara det mest överhängande "hotet mot vår säkerhet". Det har blivit allt svårare att få tillgång till naturresurser inklusive jord, livsmedel och vatten. Knappheten kommer sannolikt att utlösa nya konflikter och flyttningsrörelser.
  • Den amerikanska militären är också den största enskilda källan till kemisk och radioaktiv förgiftning av folk och miljö runt om i världen och den spelar huvudrollen i främjandet av lösningar som bara kan förvärra problemen (biobränslen, kärnteknik, geoengineering osv.)
  • Den amerikanska och globala ekonomin ligger i spillror. Finansieringen av en "rejäl och rättvis övergång", som ser till att människor inte påverkas negativt, är inte att vänta. "Gröna" jobb är fortfarande sällsynta och miljoner människor saknar tillgång till grundläggande sjukvård.
  • USA har gått spetsen för de utvecklade ländernas strävan att strypa framsteget bland världens nationer genom att konskevent vägra att betala sin ekologiska skuld till de icke-industrialiserade länderna och folken alltmedan man satsat biljoner dollar på att främja krigen i Afghanistan, Irak, Pakistan och andra länder.
  • Utförsäljningen av våra globala allmänningar (luften, vattnet, skogarna) påstås vara DET ENDA sättet att finansiera åtgärder för att förhindra klimatförändringarna och anpassa sig till deras följder. Resultatet är ytterligare koncentration av rikedom och makt på hela planetens bekostnad.


En inte helt vanvettig bok om vår galna närhistoria| Paradsidan | WikiLeaks och Biblioteket
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23