Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


30 November
2010

WikiLeaks och Biblioteket

[grundlagar] 

Kära svenska bibliotekarie,

har du kommit att tänka på, att WikiLeaks i allra högsta grad handlar om bibliotekens nutid och framtid? Varför? Jo, tänk på alla dokument som nu läcker ut på nätet genom WikiLeaks och många andra nya kanaler.

Därefter, begrunda alla dokument i största allmänhet.

Ännu på 1950-talet kunde begreppet "dokumentation" stå i centrum för våra föregångares reflexioner om bibliotekariernas och bibliotekens speciella uppgifter. Suzanne Briet , som arbetade vid Bibliothèque nationale i Paris från 1924 till 1954, beskriver i sin lilla men naggande goda bok Qu'est-ce que la documentation? (1951) bibliotekarien som en blid mjölkflicka eller en praktfull dam, alltid klädd och utrustad enligt sin herres vilja.

Dokumenten antas innehålla sanningen. Jag är visserligen långt ifrån säker på att du eller jag någonsin kommer att finna den. Men försöka duger.

Därför föreslår jag att du och jag och världens alla bibliotekarier slår ihop sina påsar med Wikileaks för att hädanefter kunna erbjuda allmänheten vidaste möjliga information.

Med vänliga hälsningar från Finland, där du kanske aldrig har varit.

- Mikael


Fotnot: Suzanne Briets skrift finns också att tillgå som en e-bok och i engelsk översättning, här http://ella.slis.indiana.edu/~roday/briet.htm .
Uttrycket "vidaste möjliga information" har jag lånat från titeln på Anders Ericsons bok: "…videst mulig informasjon…" - ei debattbok om folkebiblioteka og samfunnsinformasjonen i et e-Norge" (Biblioteksentralen, Oslo 2001). Anders' skrift kan också läsas per internet, här: http://www.bibsent.no/nettbok/offinfo.htm. Finland, "där har jag aldrig varit", slutligen, förekommer i en sång som den svenska sångaren Bo Kasper brukar (eller brukade) sjunga på radion.


Gäddan


Jag?

Jag är gäddan.
Gulringad grön och svart:
stjärthård triumf.
Mig är given all makt.

Vem är du?

Ditt bete tog jag.
Dess förförelse blänker i mig.
Tro aldrig jag ångrar.
Jag ville. Jag tog.

Sant: det gör ont
under mitt starka hjärta.
Men sällan: i sakta ryck.
Vad är det du vill mig? Lek?

Tro inte du har mig.
Det roar mig att komma när du kallar
Ibland, att förfära dig
med min plötsliga smygarrygg.

Men bort!
Bort från ditt onda öga
i stjärtskum virvelvissel
störtstupande mot natt
- min lektids skuggklara jaktmark
min darrande småfisk min huggande käft
min pilfärds fräsande vilja -

Hugg
Hugg under mitt vilda hjärta.
Död har jag svalt?
Men tar du mig levande?
Aldrig.


Ur Allt sker nu av Solveig von Schoultz
Holger Schildts Förlag. Helsingfors 1952.

KRIG = KLIMATFÖRÄNDRING = KRIG= KLIMATFÖRÄNDRING| Paradsidan | WikiLeaks och Biblioteket (forts.)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23