Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


06 December
2010

WikiLeaks och Biblioteket (4)

[grundlagar] 

På de svenska bibliotekariernas epostlista BIBLIST, vars arkiv är offentligt och sålunda även bör kunna citeras i offentligheten, utspann sig igår kväll och i morse följande korrespondens.

Först bad Jonas Aghed om en precisering :
"Hur, exakt, ska de svenska biblioteken göra det [dvs" skydda WikiLeaks servrar", se ovan - MB:s anm ] ? Annars håller jag med. Wikileaks är det bästa som hänt på länge. Filmen med massmordet från helikopter är fruktansvärd och avslöjande".
Eftersom WikiLeaks på sina servrar faktiskt uttryckligen har bett om stöd och angett att man kan ge sitt stöd genom att sätta upp allt fler av nya WikiLeaks-servrar på webben, påpekades det att
"[e]tt omedelbart svar på frågan Hur göra det? finns här: http://46.59.1.2/mass-mirror.html"

Följande inlägg gjordes av Jenny Åström:
"Jag är fortfarande student och vet inte riktigt hur det ser ut bland biblioteken. Har biblioteken makt över sina dataservrar, eller är det någon högskola/universitets eller kommuns dataavdelning som bestämmer över hur dessa får användas? Skulle denna metod som Mikael hänvisar till kunna genomföras bland svenska bibliotek?

Mvh Jenny Åström,
Distansstudent BHS, Högskolan i Borås"
Här följer mitt svar - eller snarare, mina reflexioner över - Jenny Åströms fråga:

Hej Jenny,
du sätter fingret på en springande punkt med din fråga om bibliotekens "makt över sina dataservrar". Detta är ju definitivt en fråga som 2010-talets bibliotekarier borde diskutera och ta ställning till. Men samtidigt är det också en fråga som fram till idag har fallit utanför många bibliotekariers synrand. I det avseendet kommer läget, får man väl anta, att ändras med tiden, så att allt fler bibliotekarier blir medvetna om sin (potentiella) makt över "sina dataservrar".
Men den behövliga insikten härom ges endast med åren, dvs av erfarenheten och vanan. (Vanan vid den nya tekniken och globaliseringen kunde man tillägga här, som förklaring.) Typiskt nog är det du, en ung (förmodar jag) studerande som formulerar problemet. Dina professorer på högskolan kunde svårligen ha gjort det, hur intelligenta och bildade de än är.
Något direkt svar på din fråga om hur "det ser ut bland biblioteken" ges alltså knappast. Eller har någon forskare forskat i denna fråga? Detta är ju egentligen precis vad du frågar av BIBLIST-prenumeranterna. Kanske någon BIBLIST-läsare kan leta fram någon intressant rapport eller utredning?
Din fråga är slutligen också en fråga om mod. Tack för att du vågade!

Med vänlig hälsning,

- Mikael

PS Jag måste erkänna att jag tvekade lite innan jag beslöt att skicka detta inte bara till dig utan också till hela BIBLIST. Hur mycket får man kräva av en bibliotekarie? Alla kan inte - och behöver väl inte heller - vara "gäddor", som i dikten av Solveig von Schoultz. Om du vill läsa några ytterligare reflexioner över "biblioteksmakten", kolla in http://www.kaapeli.fi/book/adlucem.htm. -ds.


WikiLeaks och Biblioteket (3)| Paradsidan | WikiLeaks och Biblioteket (5)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23