Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


04 April
2006

"... to ensure that Pascal and all of us, we'll have a mandate..."

- anteckningar om SI, Global Progressive Forum och Irakkriget
[bloggar] 

Innan jag gick till socialforum på Arbis skickade jag epost till Merja Leskinen på TSL och Folke Sundman. Jag sade att mitt inlägg om GPF på WSF-IC hade varit proceduralt, och bifogade min rapport från de två sista dagarna av vilken det framgick att NIGD inte hade motsatt sig GPF:s medlemskap.

På själva socialforum träffade jag sedan Folke, som redan hade läst mitt meddelande. På min fråga om Socialistinternationalen faktiskt har tagit ställning mot kriget i Irak svarade han jakande. Han berättade att personen som ringt upp Merja L från Nairobi hade varit Giampi Alhadeff.

Igår fick jag ett epost med några länkar till Irakställningstaganden på SI:s webbsidor av Tuula Lampinen  på SDP. Jag har studerat dem och lite till.  Några observationer:

* Giampi Alhadeff, fram till mars i år verksamhetsledare i SOLIDAR,  har nyligen blivit Labour-mepparnas generalsekreterare i Bryssel.

* SI:s ställningstaganden mot kriget i Irak nämner inte (en enda gång) Tony Blair eller hans regerings medverkan i kriget.

* Viss kritik riktas förvisso mot USAs regering : "Considers it unacceptable and deplores the decision of the United States Administration to begin action of "preventive" unilateral war against Iraq without the authorisation of the Security Council of the United Nations;" (20 March 2003). - Men analys och beskriving av krigets orsaker och motiv saknas helt. Socialistinternationalen riktar heller inte någon appell till världens arbetare att resa sig mot det brutala imperialistiska kriget.
(Ordet ' imperialism' är tydligen förbjudet i SI:s vokabulär.)

* I juni 2003 sände SI en delegation till Irak "to express the support of the Socialist International for the development of democracy, respect for human rights and fundamental freedoms and a future of peace and inclusion for all Iraqi citizens".
Jag läser tidskriften Panoramas intervju med Massimo d'Alema. Italiens fd premiärminister och ledare för vänsterdemokraterna (fd PCI). från sensommaren 2003. Rubrik: "Guai a lasciare solo Blair, guai a lasciare soli gli Usa" dvs ungefär: Bevare oss väl för att lämna Blair och amerikanarna ensamma!". Idén i intervjun är att amerikanarna har en ensidig bild av världen; de trodde sig bli mottagna som befriare, men nu måste vi hjälpa dem att reda upp efter sitt misstag... d' Alema konstaterar att Blair (som av intervjuaren  kallas "Er vän") kommer att nödgas betala ett högt pris för sitt val att sluta upp bakom USA i kriget, men att han knappast kommer att avgå, och att han representerar den mest europeiska linjen bland de brittiska laburisterna. Underförstått: Blair är egentligen en bra karl, vi bör stöda honom.


*  AFP-telegram från oktober 2003:

Posted on 10/29/2003 10:25:12 AM PST by ejdrapes

Blair re-elected to Socialist International post amid protests

SAO PAULO (AFP) - Prime Minister Tony Blair (news - web sites) was re-elected vice president of the Socialist International, drawing protests from delegates who said his support of the US-led war in Iraq (news - web sites) made him ineligible.

Socialist parties in Argentina, Chile, Panama, Mexico and Nicaragua sought to derail the re-election of Britain's Labour Party leader.

"It is necessary to make a distinction between the Labour party and its place in history and the leadership of Tony Blair, which has been so horrible for world peace," said Hernan Estrada of Nicaragua's Sandinista Front.

Defending Blair was Socialist International president Antonio Guterres of Portugal. "It is totally unjust to act against Tony Blair, who has done much to aid the Socialist International," Guterres said. "


* Martin Khors analys av GPF  1 december 2003  "SOCIAL DEMOCRATS LAUNCH A “PROGRESSIVE ALLIANCE”
innehåller en del belysande material, t ex Guterres' lätt självkritiska reflexioner.


* GPF verkar inte göra några egna resolutioner. Primus motorn är den danska soc.dem.ledaren Poul Nyrup Rasmussen. Robin Cook är också en synlig figur i GPF, vilket ju något förbättrar dess image i Irakfrågan. Ett utdrag ur Rasmussens blogg under WTO-ministermötet i Hong Kong: "In my concluding remarks, I underlined that even if the outcome of Hong Kong would be a very, very small Christmas gift we must not be passive or fall back in internal struggles. We must prepare for the next steps already here in Hong Kong. We need progress not by acting isolated, but by cooperating in our movements: trade unionist, socialists’ parties and civil society. We must now decide on making a road map for the dynamic triangle of these same actors at the global level. And I could see that people agreed. Hong Kong will not be the end but a start for the next steps, to ensure that Pascal and all of us, we’ll have a mandate for coherence between trade and decent jobs, between WTO and ILO workers minimums rights."

---Ifall ni orkar och hinner -  lyssna på detta:
http://www.911podcasts.com/files/audio/20060330_David_Ray_Griffin_32k.mp3
det räcker ca 2 timmar

 


At the IC of the WSF in Nairobi (3-4)| Paradsidan | Jag bor i en annan by men du bor ju i samma
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23