Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


09 December
2010

WikiLeaks och Biblioteket (7)

- eller internetbibioteket. Föregående var nr 6.
[grundlagar] 

Nedanstående är min egen svenska version av dagens inlägg i de finska
bibliotekarierna epostforum "Kirjasto-Kaapeli" ; jfr
http://www.kirjastot.fi/fi-FI/foorumit/group.aspx?groupId=f5082186-5547-4404-bc3c-8e059edc08bf"Jag har inte talat om att bryta mot lagen utan endast om att
biblioteket saknar teknisk och administrativ makt att erbjuda
serverutrymme åt någon." -Heikki Poroila, känd finsk musikbibliotekarie.

Som jag ser det har du, Heikki, nog pratat om att bryta mot lagen. Du har
ju låtit oss förstå att någon skulle skrida till åtgärder mot biblioteket,
ifall det erbjöd serverutrymme åt WikiLeaks. Men vore inte de som skred
till åtgärder i så fall tvungna att hänvisa till lagen? Själv frågade jag
redan vilken lag som förbjuder biblioteket att erbjuda WikiLeaks
serverutrymme, och nu vill jag upprepa min fråga. Har t ex WikiLeaks
gjort någonting lagstridigt?

Onekligen får vi här också lov att analysera begreppet "att erbjuda
serverutrymme". Av förekommen anledning har jag kommit att fundera på
detta begrepp under mina år i internetandelslaget Katto-Menys
(KAnsalaisjärjestöjen TietoTOimisto - MEdborgarorganisationernas
NYhetsbyrå) tjänst.

Till att börja med (från 1993 till 1995 eller 1996) erbjöd ju vårt
andelslag serverutrymme åt bl a Helsingfors stadsbibliotek i
Kabelfabriken. Sedermera skaffade sig stadsbiblioteket egen server och
flyttade till Glaspalatset. Nu befinner vi oss redan i ett skede där
åtminstone undertecknad inte a priori skulle utesluta möjligheten av att
biblioteket erbjöd serverutrymme åt vårt kooperativ (där jag fortfarande
sitter med i styrelsen). Åtminstone begriper jag inte varför det vore
omöjligt att gå till väga på det viset, ifall båda parterna (biblioteket
och kooperativet) i god sämja kom överens om saken.

Men obs, detta är inte vad jag föreslår, utan vad jag föreslår är att
biblioteket erbjuder serverutrymme åt WikiLeaks. Vad innebär i detta fall
"att erbjuda serverutrymme"? För det första, att biblioteket lägger
WikiLäckorna, dvs dokumenten som har läckts ut i offentligheten via
WikiLeak (de sk War Diaries, War Logs och Diplomatic Cables; och givetvis
också WikiLeaks från andra länder än USA) till sina samlingar. Såvitt jag
kan se har biblioteket, om någon, administrativ makt att göra detta. I
detta sammanhang kan och bör vi hänvisa till den nordiska, grundlagsenliga
offentlighetesprincipen.

Vad sedan biblioteket tekniska makt beträffar måste medges, att den är
alldeles otillräcklig - vilket beror på bibliotekens hittillsvarande
mjäkighet. Men nu tvingar WikILeaks som sagt till eftertanke om hur
biblioteket ska öka sin tekniska makt och därmed överhuvudtaget sin makt i
samhället. Med andra ord: WikiLeaks tvingar fram en diskussion om
bibliotekets och internets interna maktrelationer.

Bland nördar och internauter funderar man för närvarande febrilt på frågan
om internets frihet - är det fria internet på väg att dö? Kommer
regeringarna och den till synes mäktigaste av dem, dvs USAs regering,
hädanefter att försöka strypa "the freedom of information" och "the
freedom of communication"? Och kommer de i så fall att lyckas? Eller
kommer vi, dvs det moderna biblioteket, WikiLeaks, journalisterna, The
First Amendment, den nordiska offentlighetsprincipen och frihetsviljan hos
all världens folk att avgå med segern?

Måhända tillhör det moderna biblioteket (och varför inte också det
postmoderna biblioteket, jfr F. Lyotards rapport från 1980-talet) lite mer
makt än vad som tillkom dess föregångare?

Den makten måste i vilket fall tas, eftersom den inte så där bara kommer
att ges.

WikiLeaks är sist och slutligen bara ett aktuellt fenomen, ett av flera
uttryck för den vidare frågeställningen om "internet governance", som
frågan benämns av det internationella samfundet. Jag anser, att just
biblioteket och bibliotekariernas yrkesgrupp vore allra bäst lämpade att
förvalta internet och jag tror att det också blir så i framtiden. Det
är det jag menar med rubrikens sammansatta ord, internetbiblioteket.

Tanken på att makten över internet borde överlämnas åt staternas
regeringar, som ju hotar varandra med massförstörelsevapen och allehanda
fientliga ränker, ter sig förfärlig. Staternas och regeringarnas makt
måste i stället begränsas och omfördelas.

Men den traditionella montesquieuska tredelningen är inte längre
tillräcklig: de lagstiftande församlingarnas, regeringarnas och
domstolarnas makter behöver kompletteras med en fjärde, informationell,
makt, dvs biblioteksmakten. Internet, som utgör bibliotekets historiska
fortsättning, har redan skapat de globala förutsättningarna för denna nya
maktfördelning. Tillsvidare dock enbart förutsättningarna.
Förverkligandet av förutsättningarna återstår. Leve WikiLeaks!

Förlåt, min muntur blev onödigt lång. Vem hinner läsa den i dessa
julklappstider?

Mikael Böök
Biblioteksaktivist
Lovisa, Finland


Uppdatering:


Litet är vackert (2)| Paradsidan | Vad ädelt har Assange gjort?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23