Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


10 December
2010

Vad ädelt har Assange gjort?

WikiLeaks och Biblioteket (8)
[grundlagar] 

I den pågående diskussionen om WikiLeaks och biblioteket har den finska bibliotekarien Anna-Liisa Snicker betonat vikten av att skilja mellan, a) att motsätta sig blockeringen av information, och b) att stöda WikiLeaks. Därom håller jag med henne. Vidare har Anna-Liisa Snicker understrukit en tredje frågas betydelse genom att rubricera ett av sina meddelanden på de finska bibliotekariernas epostlista: c) Vad ädelt har Assange gjort, som skulle motivera, att vi ger honom vårt stöd?

Nu är ju Julian Assange bara en människa. Men just därför bör vi å andra sidan stöda honom, ty viktigast är slutligen hur vi behandlar varandra. Assange förtjänar således vårt stöd även om det skulle visa sig att han har felat, syndat, el likn. Så lär oss i alla fall etiken.

Frågan "Vad ädelt har Assange gjort?" skulle jag vilja besvara såhär: i början av vår västliga civilisation uppträder ädelmodet som en manlig, militär dygd. Vändpunkten kom 6. och 9. augusti år 1945. I atomåldern borde krigen föras med informationen och måhända även med datorernas mjuka program som enda vapen. I den nutida krigföringen är nämligen "endast freden värd att kämpa för" ("la paix est le seul combat qui vaille d'être mené"; jfr Albert Camus : Écrits politiques. Gallimard 1950 , s 69). Månne inte en man eller en kvinna kan uppvisa ädelmod också i det pågående cyberkriget?

Tillägg ang. "kvinnohatarna": Tänk att så många fortfarande orkar söka efter rätt och sanning! Frågan är bara hur rätt ska kunna skipas och lögnen undvikas i detta fall där inte bara våra mänskliga passioner utan även stormaktspolitikens ödesdigra maskinerier blandas.

Även de två personer, som Assange enligt egen uppgift haft samlag med under sitt senaste sverigebesök, de må sedan vara CIA-agenter eller inte, förtjänar vårt stöd. Att varken Assange eller hans damer är moraliskt helvita eller helsvarta begriper väl var och en?


WikiLeaks och Biblioteket (7)| Paradsidan | Inlägg i debatten kring E-delegationens utkast till riktlinjer för sociala medier
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23