Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


20 January
2011

Om bokförvärvets förvillelser

[grundlagar] 

Till: Bokförvärvare Ann-Sofi Green och de svenska bibliotekariernas BIBLIST

Vissa läsare vill ha riktiga böcker, som är tryckta på papper. Det händer att de också villiga att betala tusen kronor för en sådan bok. Andra läsare nöjer sig med e-böcker som bara kan läsas på skärmar eller e-papper (för att inte tala om audioböcker) men som å andra sidan är gratis. Den som skriver hittar numera ofta sig själv i den senare läsarkategorin särskilt då jag läser artiklar i uppslagsverk. Då är det den underbara Wikipedia - ett av den postmoderna världens sju underverk - som gäller.

I Wikipedias artikel om det tyskspråkiga förlaget VDM (tack för referensen i Ann-Sofis meddelande!), som ger ut böcker med innehåll från t ex Wikipedia, nämns det att förlaget i fråga håller sig med kontor i Mauritius och i Moldavien, vilket väcker associationer till de senaste avslöjandena från Wikileaks m fl om diverse företags, bankers och politikers ekonomiska oegentligheter i skatteparadisen. Wikipedianerna, som skrivit artikeln, påpekar också: "Submissions are neither peer reviewed nor edited". Alltså att inlämnade manus varken fackgranskas eller redigeras. Men här tycker jag nog att wikipedianerna försöker bita sig själva i svansen. Wikipedias fantastiska framgångar beror ju inte minst på att så mycket av det som står där faktiskt har blivit ovanligt noggrant granskat och redigerat. (Hmm. får väl lov att påpeka detta i artikelns egen diskussionsspalt...)

Vid det här laget nödgas jag erkänna att jag också är wikipedian och i den meningen kanske jävig. Men jag ska ändå fortsätta den här lilla utläggningen med ett konkret exempel, som jag helt enkelt hämtar från den ovannämnda Wikipediaartikeln.

Enligt den har VDM t ex publicerat verket "History of Ghana" av Fredric P. Miller m fl. under sitt Alphascript-imprint.* Verket ifråga består tydligen uteslutande av ett urval Wikipedia-artiklar om Ghana. Författaren Fredric P. Millers och de övriga författarnas namn har förlaget troligen skarvat till ur egen fatabur. Och girafferna på bokomslaget påminner mig om en utmärkt finlandssvensk teaterpjäs där det frågades: "Finns det tigrar i Kongo?** Hur som haver, jag utgår ifrån att bokens själva innehåll är någorlunda vederhäftigt, och kanske rentav riktigt upplysande. Ty det är som sagt hämtat från Wikipedia.

Med Wikipedias egen "Bokskapare" kan man f ö klara sig utan att öppna kontor vare sig i gamla, hederliga Tyskland eller i skatteparadisen. "Med bokfunktionen kan du skapa en bok av valfria wikisidor. Du kan exportera boken i olika format, till exempel PDF eller ODF, eller beställa en tryckt kopia" (Wikipedia). Det tänker åtminstone jag för min del göra (dvs exportera till ODF eller PDF) när jag än en gång reser till Ghana, denna gång med endast en iPad och någon enstaka färsk om än gammaldags bok i bagaget. Vilket sker så snart som i februari. Mera därom i en senare biblistpostning.

Men ännu en sak, om jag får be. Liksom alla uppslagsverk lider också Wikipedia av vissa begränsningar. Särskilt då de begränsningar som beror på att alla wikipedianer måste följa den gyllene regel, som kallas "No Original Research". Det innebär att den sanna wikipedianen får vara skapande men inte nyskapande. Det här fick jag lära mig den gången då jag försökte skriva en artikel om "Besserwisser" i den engelska Wikipedian. Efter att min delvis nyskapande artikel flera gångar hade raderats av arga "peer reviewers" gav jag slutligen upp. Dock inte förr än jag tagit ett foto av skärmen med min artikel för att,om möjligt, bevara den "f¨ur ewig" (här: http://www.kaapeli.fi/book/Besserwisser.gif )

Hälsningar,

- Mikael

* Ett Imprint (förlagsetikett) är i bokbranschen ett varumärke, som i bokhandeln hanteras som ett bokförlag. (Wikipedia)

** G. c. peralta,[14] commonly known as the West African Giraffe[14] or Nigerian Giraffe, has numerous pale, yellowish red spots. It is endemic to southern Niger. With fewer than 220 individuals remaining in the wild, it is the rarest giraffe subspecies. (Wikipedia) Till yttermera visso har jag rest omkring en del i Ghana i min ungdom. Och senare också. Men någon västafrikansk giraff har jag då aldrig skådat.


Inlägg i debatten kring E-delegationens utkast till riktlinjer för sociala medier| Paradsidan | Om bokförvärvets förvillelser (2)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23