Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


02 March
2011

Lendle en ebok

[grundlagar] 

Den 21 februari 2011 gjorde Jan Szepanski följande inlägg på BIBLIST:

"Att man inte kan göra mycket mer än att läsa sin ebok är ett stort problem. Att låna ut sin ebok har varit hart när omöjligt. Biblioteken står vid sidan om och kan bara titta på.
Nu tas dom första små stegen, inte utan irriterande be- gränsningar, att kunna låna ut sin ebok. Med ängsliga begränsningar typ max två veckor, inom ett visst geografiskt område

Guardian har en artikel om detta

http://www.guardian.co.uk/books/2011/feb/16/new-sites-kindle-lendle

Var det någon som sa att det var bättre förr?"
Szepanskis inlägg blev upptakten till en diskussion om e-böcker. Fera svenska och norska yrkesbibliotekarier och biblioteksvänner har bidragit till debatten på BIBLIST . Nedan följer två epostbrev som jag själv avsände tidigare idag:
1.
Hej igen,
Lars Aronsson hänvisade till ett inlägg av Rasmus Fleischer, som har påpekat att:

 "digital information kan inte lånas, bara kopieras för att senare  raderas. Om tillhandahållande av e-böcker ens ska likna "lån",  måste biblioteket tvinga sina användare in i låsta system med sluten  källkod".

Om inte saken vore så betydelsefullt och allvarligt skulle jag vilja hålla med Rasmus F till hundra procent men nu blir det bara 99% eftersom Sydsvenskan rubricerade hans artikel såhär: "Kultur & Nöjen. Visionen om det digitala biblioteket är enfaldigt, skriver Rasmus Fleischer". Samtidigt inser jag att jag löper en risk att kallas för enfaldig eftersom jag inte ens begriper mig på en enfaldigt vision. (Hmm. Borde jag känna mig enfaldigt? Det börjar faktiskt låta lite bättre, åtminstone in mina finlandssvenska öron.)

Men du, Lars, att förhandla om priser är en sak. Att förhandla om hur "att låna en bok" ska tolkas är väl en helt annan sak? Eller är jag nu enfaldigt igen?

Så att när Birgitta Åkerrud den 23 februari frågade

>> Skall vi alltså mesigt acceptera att betala 20 kr i kostnad för att

>> låna ut EN ebok till EN låntagare?

så är det visserligen ett hoppingivande tecken på att man håller på att skärpa sig (inom bibliotekariekåren), eller åtminstone frågar sig ifall man borde göra det, men det innebär samtidigt också att man blanda ihop två väsensskilda saker.

Att bibliotek måste få kosta är en sak. Att överhuvudtaget acceptera "utlåning" av e-böcker är en helt annan sak. Det sistnämnda innebär att underkasta sig ett orättvist samhällssystem som hoppas kunna förlänga sin existens med hjälp av obsolet informationsteknik. Sovjetunionen och DDR klarade det inte. Arabländerna tycks inte heller klara av IT och internet. I längden kommer knappast heller USA eller Sverige -- eller, för den delen, några transnationella bolag -- att kunna hålla monopol på vad vi läser.

Med vänliga hälsningar,

- Mikael
2.


Som sagt, att förhandla om priser är en sak. Att överhuvudtaget förhandla om att lendle en ebok är någonting helt annat.

"Vi har faktiskt förlorat kontrollen över böckerna", skrev Jan Szepanski. Jo, men i vilken mening har då bibliotekarierna hittills haft kontrollen över böckerna under den moderna epoken? (Det var antagligen rätt annorlunda med böckerna under Medeltiden.) Det moderna bibliotekets princip är ju inte att styra bokproduktionen och -distributionen utan endast att underlätta och effektivera den. Eller, för att citera den indiske biblioteksvetaren, helt enkelt att se till att böckerna kommer till användning (Ranganathan: "Böcker är till för att användas".) Eller är jag enfaldig(t?) nu igen?

Jo, lite enkelspårig är jag väl, eftersom biblioteket och bibliotekarierna onekligen också sätter djupa spår i det sk offentliga rummet redan genom de sätt på vilka de ordnar och presenterar böckerna. Men bibliotekets kontroll - i betydelsen makt - är av ett annat slag än de övriga styrinrättningarnas. Den påminner mer om internets cybernetiska och rhizomatiska makt än om statsmakterna eller Rupert Murdoch.

Rent potentiellt är bibliotekens makt trots allt "den andra supermakten", som det talades om i New York Times vid tiden för de stora demonstrationerna mot Irakkriget.
"We grew up with messages of impossibility. It was impossible to confront poverty, impossible to have a foreign policy independent of the United States... Everything was impossible. But today, the world has changed. There is a new generation and now, it is possible. It is possible that people participate in choices as in Porto Alegre. It is possible to have independent media.... We are constructing an alternative to a culture which says that no other society is possible"
sade Naomi Klein på Världens sociala forum i Porto Alegre, januari 2002, cit. enl. Pleyers, Geoffrey: Alter-Globalization. Becoming Actors in the Global Age. Polity Press 2010, s 20. Mät avståndet med längtan i din själ.

Hälsningar från http://wsflibrary.org och Socialt världsforum i Dakar. Nyligen hemkommen,

  - Mikael


Om bokförvärvets förvillelser (2)| Paradsidan | Om livet i biblioteket
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23