Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


12 March
2011

Katastrofen har redan inträffat

Från Hiroshima till Fukushima
[grundlagar] 

Mellan atombomben över Hiroshima och kärnkraftsolyckan i Fukushima ryms knappt en enskild människas livscykel. Denna tid inrymmer emellertid en katastrof, som de två nukleära explosionerna vid andra världskrigets slut förebådade.

Vår tid är bara vår tid. Katastrofen behövde vår livstid för att bli ett faktum. Under den tiden har flera stater rustat med kärnvapen. Samtidigt har den så kallade fredliga kärnkraften byggts ut i stora delar av världen. Katastrofen består i detta faktum.

Den kom inte med tillbudet i Harrisburg år 1979 eller med reaktorhaveriet i Tjernobyl år 1986. Dessa olyckshändelser liksom även den pågående nukleära storolyckan i Japan är endast episoder i en och samma katastrofala utveckling. De utgör delmoment i en enda katastrof.

"Detta är en fruktansvärd påminnelse om människans sårbarhet inför naturen och tsunamin som sköljde över Japans kust visar också hur svårt det är, t o m för en välmående nation, att förebereda sig på en sådan anstormning" *
påstår BBC News i en kommentar till det som nu händer i Japan. Alldeles som om den senaste nukleära storolyckan berodde på ett anfall från Naturens sida och inte på de anläggningar som vi själva har byggt. Som om Naturen plötsligt hade angripit vår svagaste försvarslinje!

Ändå är det vi själva som medvetet har ägnat en tid, motsvarande en enskild människas hela livstid, på att åstadkomma denna katastrof.

Det är lätt att utpeka skyldiga och ansvariga bland ministrar, industrichefer och fackföreningsbossar. Ja, våra nuvarande politiska och ekonomiska ledare bär onekligen ett särskilt stort ansvar för katastrofen. Men utbyggnaden av kärnkraften är ett större brott än vad en enskild människa förmår begå. Hela släktet är involverat i denna organiserade brottslighet. Ska en brottsling döma sig själv?

Nej, vi måste konstatera att katastrofen redan har inträffat och att den är vårt eget fel. Omedelbart efter Hiroshima, redan dagen innan Nagasaki hade bombats (8.8.1945), publicerade Albert Camus en ledare i motståndsrörelsens tidning "Combat", i vilken han skrev att den enda kamp det hädanefter är värt att delta i är kampen för fred. Det var onekligen ett förnuftigt omdöme men människorna är inte förnuftiga utan ytliga. De låter sig följaktligen ledas, inte av kärlek till visdomen , utan av sina affekter och illusioner.

Slå ihjäl alla optimistiska kärnkraftsingenjörer och -experter skulle man ju också gärna göra men det vore utan tvivel att förvärra den katastrof som redan har inträffat. I framtiden kommer vi nämligen att behöva vår kärnkraftsexpertis särskilt ifall vi tror att vår framtid omspänner de hundratusen år som katastrofen behöver för att avklinga.

Någonting måste vi i alla fall omedelbart få ett slut på. I stället för "kärnkraftens renässans" bör vi nu tillsammans gå in för en avveckling av alla kärnkraftverk i hela världen.

(publ i Hbl 15 mars 2011)

_________________________

* BBC-citatet i original: It is a terrifying illustration of man's vulnerability to nature, and the tsunami that has struck the Japanese coast illustrates the difficulty, even for a prosperous nation, of preparing for such an onslaught. Cit enl artikeln "Japan earthquake: Can you tsunami-proof a country?" 11.3.2011. < http://www.bbc.co.uk/news/magazine-12711173 >


Etiska pirater| Paradsidan | Nu gäller det att dra den politiska slutsatsen av naturkatastrofen
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23