Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


14 March
2011

Nu gäller det att dra den politiska slutsatsen av naturkatastrofen

Fortsättning av ämnet "Katastrofen har redan inträffat"
[grundlagar] 

Att med utgångspunkt i den enorma tragedin i Japan börja tala om svensk energipolitik tar emot. Politiska poänger ska inte göras på en naturkatastrof. Sverige är inte Japan. Vi lever inte i ett land som hotas av återkommande och kraftiga jordbävningar. Men trots detta aktualiseras frågan om kärnkraften och dess effekter även för oss. Främst därför att en kärnkraftsolycka – vare sig den orsakas av en naturkatastrof, en terrorattack eller av den mänskliga faktorn – har så oåterkalleliga effekter på jorden och mänskligheten.
skriver Devrim Mavi i de svenska vänstersocialdemokraternas webbtidning Dagens Arena. Jag håller gärna med henne om att kärnkraftsfrågan är ännu mer aktuell idag än igår. Däremot är det onödigt att be om ursäkt för att man talar om det. Sverige eller Japan kan för övrigt kvitta lika. Vad kärnkraften beträffar sitter vi faktiskt alla i samma båt, dvs i det stora rymdskeppet Jorden.

Våra kärnkraftverk i Norden lär innehålla delar som enbart tillverkas i Japan. Och apropos båtar: japanskt kärnavfall transporteras över haven till Frankrike för att där upparbetas innan det skickas tillbaka till sitt ursprungsland i form av MOX (mixed plutonium-uranium fuel).

stop plutonium Klicka på bilden för information om MOX-transporterna!

Reaktor nummer 3 i Fukushima I drivs sedan september 2010 med MOX-bränsle, vilket gör att den aktuella situationen där är speciellt farlig. Det föreligger risk för att plutonium, vilket som känt är ett oerhört giftigt ämne, nu släpps ut i naturen. Vilket sannerligen inte är naturens utan enbart vårt, dvs människornas, eget fel.

De aktuella reaktorhaverierna i Japan är japanernas eget verk men vi bär onekligen alla en del av skulden. Kanske kan världens kvarlevande sk ursprungsfolk -- indianer i Sydamerika, adivasis i Indien och Dersu Uzalas ättlingar i Sibirien m fl -- undantas. Men majoriteten av i synnerhet oss moderna västerlänningar kan inte frikännas. Vad vi definitivt inte heller kan är att återvända till våra ursprung.

Trots att ingen återvändo ges från moderniteten måste vi försöka korrigera vårt enorma historiska misstag, dvs gå in för att avveckla kärnkraftverken och avskaffa kärnvapnen. Något bättre sätt att hjälpa ursprungsfolken och alla som lider nöd på jorden kan jag svårligen tänka mig.

Givetvis bör vi också bistå Nippons drabbade söner och döttrar med hjälpsändningar annan assistans.

Det enda som kan hjälpa oss är såvitt jag kan se att modigt "göra en politisk poäng" på det som nu händer i Japan. Nämligen att en gång för alla besluta om en avveckling av kärnkraftverken och deras egentliga ursprung, dvs kärnvapnen. För oss européer gäller det att ta initiativet genom en denuklearisering av Europa.

Finlands finansminister Jyrki Katainen uppmanade i en av sina första kommentarer till japanernas olyckor till "ett analytiskt förhållningssätt". Jo, jag tackar! Analysen börjar förhoppningsvis klarna. Och den ger vi handen att vi måste sätta stopp för MOX-transporterna och EPR-reaktorerna ifall vi vill bevara våra existensvillkor inklusive ett klimat som passar människosläktet. Kärnkraftens mångomtalade renässans bör nu äntligen vara över. Det kommer inte att bli någon ytterligare utbyggnad av kärnkraften.

Publ i Ny Tid 12/2011


Katastrofen har redan inträffat| Paradsidan | Vad är en blogg?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23