Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


01 April
2011

Mycket Wiki-väsen för ingenting?

[bloggar] 

En medborgarkommitté till stöd för “en global offentlighetsprincip och WikiLeaks” ska grundas lördagen 2 april. Det grundande mötet, sammankallat av prof. Heikki Patomäki och internetandelslaget Katto-Meny, hålls under Finlands socialforum på Arbis i Helsingfors kl 16-17.30. Välkommen! Läs mera om initiativet här. Nedan ytterligare några synpunkter:

Veteranpolitikern och -ambassadören Ole Norrback har inte höjt på ögonbrynen för något av de avslöjanden som Wikileaks gjort det senaste året.(Hbl, paradsidan 21.2.2011).

Omdömena om WikiLeaks fortsätter att hagla. Många finner anledning att klaga. Någon har läst en kritisk artikel i The New York Review of Books. Andra är osäkra på Assange. Kanske det ligger någonting i våldtäktsanklagelserna? Borde man inte begränsa sitt stöd till Bradley Manning som ju redan torteras i fängelset? Ja, och så har vi förstås den bornerade politikerns “So What?” - kunde inte WikiLeaks ha kommit med någonting rivigare?
Micah L. Sifry citerar i sin nyutkomna bok WikiLeaks and the Age of Transparency i stället föregångaren Daniel Ellsbergs berättelse om Pentagonpapperen (1971): “Under de första två veckorna känner man sig som en idiot. Men när man väl har börjat fördjupa sig i underrättelsematerialet och vant sig vid att det utgör hela bibliotek av dold information, som undanhålls mycket bättre än några topphemliga data, så glömmer man, att det fanns en tid då man inte hade tillgång till det, och då blir man medveten om att man själv har det... och att alla de andra är idioter”.
Senaste vår såg jag Julian Assanges med fleras krigsfilm Collateral Murder. Filmen var mycket avslöjande. Den fick mig att spärra upp ögonen. Framför mig såg jag en grävande medborgarjournalism som kanske lyckas göra nätet till en global supermakt. Och vad skulle denna nya supermakt syssla med? Tja, stoppa implementeringen av de nationella regeringarnas katastrofala nukleära strategier och annat sådant hoppas man ju. Annars vore man väl en idiot? (debattinlägg i Ny Tid senaste vecka)Varför stöder jag medborgarutskottet för WikiLeaks och för att göra offentlighetsprincipen gällande globalt?

Mitt eget deltagande motiverar jag bl a med hjälp av begreppet mänsklig säkerhet (human security). T ex den amerikanska arméofficeren Shannon Beebe och den brittiska universitetsprofessorn Mary Kaldor använder begreppet i sin bok "The Ultimate Weapon Is No Weapon. Human Security and the New Rules of War and Peace" (N.Y. 2010).

En mänsklig säkerhet förutsätter, i motsats till den traditionella militära och och nationella säkerheten, att offentlighetsprincipen (dvs pincipen att alla regeringshandlingar är offentliga; termens motsvarighet på engelska är "Freedom of Information") blir universellt omfattad. Principens utsträckning till alla världens länder är numera möjlig tack vara den stora spridningen av internet. Men internet är trots allt bara en infrastruktur att bygga vidare på. WikiLeaks' verksamhet tycks mig vara riktningsgivande för ett sådant byggnadsarbete.

"...the military must operate in support of law and order and under rules of engagement that are more similar to those of police work than to the rules of armed combat", konstaterar Beebe & Kaldor, vilket jag också är benägen att instämma i. Men då behöver medborgarna onekligen mycket mer insyn och dokumentation i stil med "Collateral Murder", alltså filmen om beskjutningen av civila och journalister från en amerikansk stridshelikopter i Bagdad, som WikiLeaks utgav senaste vår.

Aktuellt tillägg: I OpenDemocracy gör ovannämnda Mary Kaldor en skarp och avslöjande analys av det pågående kriget i Libyen under rubriken "Libya: war or humanitarian intervention?". Hon menar att det hade varit klokare att sätta in FBF-fredsbevarare på marken i stället för att bomba från luften. Jag har skrivit några kommentarer till detta i bloggen Spinellis Footsteps under rubriken Libyan war and human (in)security.
Rösta atomstaten till historien!| Paradsidan | Vårt gemensamma förvaltarregister
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23