Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


12 April
2011

Vårt gemensamma förvaltarregister

[Attac] 

Skattepolitiken är det tema som tycks ligga högst på de televiserade valdiskussionernas agendor. Och då är det en sak jag skulle vilja fråga både av diskussionsledarna och av statsministern jämte hennes kolleger från de olika riksdagspartierna: varför diskuterar ni inte utvecklingen av allas vårt gemensamma förvaltarregister?

I förvaltarregistret (grundat genom riksdagsbeslut 1991) införs utländska investerares aktieinnehav i finländska firmor. Det speciella med detta register är att ägarna får förbli anonyma. I registret antecknas nämligen bara namnet på den utländska bank där investeraren har deponerat sina värdepapper. Därför lyckas inte ens den grävande journalisten Tuomo Pietiläinen på Helsingin Sanomat hålla reda på vem som egentligen äger våra storföretag. I teorin lär skattemyndigheternas rätt att få information av de utländska bankerna visserligen vara garanterad. Men i praktiken lyckas finansbranschens lobbare avhålla staten från inblandning i denna omfattande men ack så känsliga ruljans.

T ex Nokias aktier är till 85% förvaltarregistrerade. Nokia ägs m a o anonymt av företag eller personer som föredrar att göra sina affärer offshore. I riksdagens revisionsutskotts utredning påpekas, att Finland pga förvaltarregistret har blivit ett skatteparadis. Den årliga skatteförlusten för staten uppskattas till flera hundra miljoner euro.

Hittills har finländare i princip gjort sig skyldiga till skattefusk ifall de använt utländska bulvaner för att dölja sina aktieinnehav i förvaltarregistret.

Men en arbetsgrupp som Mari Kiviniemi lät tillsätta medan hon fortfarande var kommun- och förvaltningsminister föreslår nu, att också finländare ska få utnyttja förvaltarregistret.

Vad är detta om inte att legalisera den nya penningaristokratins ekonomiska brottslighet?

Om förvaltarregistret kan med fog sägas vad nobelförfattaren Günter Grass har skrivit om demokratins utveckling i Tyskland: "Parlamentet har urartat till börsfilial... Är det att undra på om allt flera medborgare upprörs, äcklas och... bedömer att valprocessen är en fars och avstår från sin rösträtt?" (Die Zeit 4.5.2005).

Den ifrågavarande farsen uppförs f n på Ryhmäteatteris scen i Helsingfors.

Pjäsen har fått det slående namnet "Eduskunta".

Mikael Böök
Medlem i ATTAC rf (förening för beskattning av finanstransaktionerna till gagn för medborgaren)

Insänd för publicering till Hbl 9.4.; omarbetad 11.4.


Mycket Wiki-väsen för ingenting?| Paradsidan | För att det digitala biblioteket inte ska förbli en utopi
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23