Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


20 April
2011

Soini slår kanske huvudet på spiken

Sannfinländarna och förvaltarregistret
[Attac] Mot finansglobaliseringens följder uppstår spontant politiska motrörelser, som antingen är vänsterrevolutionära eller högerpopulistiska. Som beskrivning av de senares ideologi lämpar sig termen social protektionism. T ex Sannfinländarnas ideologi tycks kort sagt gå ut på att skydda det egna landet och folket mot utlandet.

Sådana motrörelser beror enligt Karl Polanyi (1886-1964) på att man låtit de globala marknadskrafterna lösgöra sig från de lokala samhällena. Vill man angripa problemet vid dess rot gäller det således att åter väva in den ekonomiska verksamheten i samhällenas sociala relationer. T ex bankerna bör hellre vara sparbanker än hedgefonder.

I dagsläget kunde det vara nyttigt och kanske också terapeutiskt med en diskussion om vissa finländares och finländska företags internationella värdepappershandel. En arbetsgrupp, som Mari Kiviniemi lät tillsätta medan hon fortfarande var kommun- och förvaltningsminister, har redan framlagt en översyn av just detta område. Arbetsgruppen föreslår bl a, att också finländare ska få utnyttja förvaltarregistret.

I förvaltarregistret (grundat genom riksdagsbeslut 1991) införs utländska investerares aktieinnehav i finländska firmor. Det speciella med detta register är att ägarna får förbli anonyma. I registret antecknas nämligen bara namnet på den utländska bank där investeraren har deponerat sina värdepapper. Därför lyckas inte ens den grävande journalisten Tuomo Pietiläinen på Helsingin Sanomat längre hålla reda på vem som egentligen äger våra storföretag.

T ex Nokias aktier är till 85% förvaltarregistrerade. Nokia ägs m a o anonymt av företag eller personer som föredrar att göra sina affärer offshore I riksdagens revisionsutskotts utredning påpekas, att Finland pga förvaltarregistret har blivit ett skatteparadis. Den årliga skatteförlusten för staten uppskattas till flera hundra miljoner euro.

I teorin lär skattemyndigheternas rätt att få information av de utländska bankerna visserligen vara garanterad. Men i praktiken lyckas finansbranschens lobbare avhålla staten från inblandning i denna omfattande men ack så känsliga ruljans.

Att ge finländska aktieägare rätt att använda sig av förvaltarregistret är ingen liten justering av reglerna. I Timo Soinis valprogram står det f ö under rubriken "Skatter" att statens skatteinkomster kan ökas genom rensa upp i den svarta ekonomin. Vad detta betyder förklaras inte närmare men om Soini avser beskattning av de alltför fritt flödande internationella kapitalströmmarna slår han huvudet på spiken.

Också den sociala rättvisan kräver att förslaget avstyrs.

Hittills har finländare i princip gjort sig skyldiga till skattefusk ifall de använt utländska bulvaner för att dölja sina aktieinnehav i förvaltarregistret. Om förslaget går igenom i riksdagen blir det alltså lagligt att göra så. Man behöver inte vara en invandringsfientlig EU-motståndare ifall man kallar detta legalisering av ekonomisk brottslighet.

Om förvaltarregistret kan med fog sägas vad nobelförfattaren Günter Grass har skrivit om demokratins utveckling i Tyskland: "Parlamentet har urartat till börsfilial... Är det att undra på om allt flera medborgare upprörs, äcklas och... bedömer att valprocessen är en fars och avstår från sin rösträtt?" (Die Zeit 4.5.2005).

Günter Grass har knappast slutat rösta fast han skrev som ovan. Det har undertecknad inte heller gjort.

Mikael Böök

Medlem i ATTAC rf (förening för beskattning av finanstransaktionerna till gagn för medborgaren)

Artikeln ingick i Hufvudstadsbladet 20.4.2011


För att det digitala biblioteket inte ska förbli en utopi| Paradsidan | Nyheten om Usama bin Ladins död
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23