Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


04 May
2011

Nyheten om Usama bin Ladins död. Fortsättning av ämnet

[911] 

"The past is never dead. It is not even past" (Faulkner). Det förgågna fortsätter att leva. Det är inte ens övergående. Ordleken i den andra satsen, "it is not even past", antyder att det förgångna inte är vad det påstås eller ser ut att vara.

I förrgår resonerade jag inte kring frågan om UBL dog nyligen eller tidigare. I stället försökte jag: a) utså en grund för tvivel, som jag tror att Finlands fd president J.K.Paasikivi hade omfattat: lita aldrig på stormakter, ty vanligen förhåller det sig inte så, som de säger; b) framlägga synpunkter på ett probabilistiskt tänkesätt (som jag kontrasterade mot den teologiska eller katolska probabilismens).

Nu är ju probabilismen, åtminstone i den enkla tappning som jag beskrev, långt ifrån ovanlig. Tvärtom utgör den det rådande tänkesättet bland nutidens forskare och intellektuella, mig själv inräknad. Men vissa frågor - t ex frågan om när och hur UBL dog eller dödades - är i så hög grad politiskt laddade, att också människor, som vanligen utmärker sig för ett öppet sinnelag och vad jag skulle vilja kalla en sund probabilism, vägrar att diskutera sannolikheter. Att Obama i sitt förstamajtal mer eller mindre medvetet skulle ha avvikit från sanningen anses m a o inte bara osannolikt utan helt enkelt otänkbart.

David Ray Griffin avslutar sin lilla bok "Usama bin Ladin - död eller levande?" (Alhambra förlag 2009) med en kort sammanfattning av sina skäl för slutsatsen att UBL sannolikt varit död sedan december år 2001. För att ge mitt skelett till analys lite kött på benen ska jag citera dem här och tillfoga några kommentarer inom parentes:

1. "En pakistansk tidning publicerade en rapport om att en begravningsceremoni för bin Ladin ägt rum den 16 december 2001." (Griffin refererar bl a till indiska nyhetsbyrån UNIs artikel 25.12.2011, som kan tas fram här: http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=5859)

2. "Sannolikheten för att bin Ladin dött strax före den 15 december styrks av att inga budskap från honom uppsnappats av USAs underrättelsetjänst sedan c:a den 13 december 2001." (Videobanden har ofta, såsom fallet var med "oktoberöverraskningen" år 2004, förmedlats av al-Jazira.)

3. "Sannolikheten för att bin Ladin dött styrks också av trovärdiga rapporter om att han lidit av njursvikt och att han, när han framträdde på det sista tveklöst äkta videobandet någon gång efter den 16 december 2001, verkade vara allvarligt sjuk (som påpekades av Peter Bergen och dr Sanjay Gupta)" (Bergen, som är journalist på CNN, intervjuade UBL på 1990-talet och har gett ut böcker om honom; dr Sanjay Gupta bedömde, på basen av det ovannämnda videobandet, UBL:s usla hälsotillstånd i ett uttalande för CNN i januari 2002; se http://archives.cnn.com/2002/HEALTH/01/21/gupta.otsc/ .)

4. "President Bush, försvarsminister Rumsfeld och Kenton Keith (talesmannen för den USA-ledda koalitionen i Afghanistan) nämnde alla i slutet av 2001 eller början av 2002 att bin Ladin kanske var död. Vicepresident Cheney uttryckte samma sak i slutet av 2008."

5. "Flera personer med tillgång till insiderinformation - däribland Robert Baer, Bruce Lawrence, Oliver North, Dale Watson och källor inom den israeliska underrättelsetjänsten - har sagt sig vara övertygade om att bin Ladin inte längre är i livet."

6. "Då och då har ledande nyhetsorgan - däribland Associated Press, CBS News, CNN, Fox News, New York Times, Telegraph och Time - publicerat artiklarsom framkastat att bin Ladin är död."

7. "Man är allmänt ense om att "budskapen från bin Ladin" efter 2001 är de enda beläggen för att han levde ännu efter 2001. Men inget av dem kan anses bevisbart äkta." (Griffin ägnar merparten av sin skrift åt att analysera videofilmer och meddelanden från UBL under 2001 och därefter. Han ifrågasätter äktheten i detta material. Den underliga episoden med ett videoband från oktober 2001, där UBL enligt Bushregeringen erkänner sin skuld till 9/11-brotten, behandlas också. Videobandet, som ställdes till den brittiska regeringens förfogande, ansågs vara alltför känsligt för att publicera. Varför? "Om man fått tag i en äkta bekännelsevideo skulle den brittiska regeringen nästan säkert ha offentliggjort den", påpekar Griffin. )

8. "En del av ljud- och videobanden efter 2001 som uppges vara från bin Ladin verkar ganska klart ha varit förfalskade. Detta tyder på att samtliga troligen varit det." ( Griffin citerar uttalanden från journalister och forskare som betvivlat de från en tid till en annan updykande ljud- och videobandens autenticitet och påpekar: "Om den amerikanska allmänheten fick uppfattningen att bin Ladin var död, skulle stödet för denna insats (dvs krigsinsatsen i Afghanistan - MB) säkert ta slut". Griffin granskar också ett papper som refererades i New York Times år 2004 och som ansågs bevisa den irakiske al-Quaidaledaren al-Zarqawis förbindelser med UBL och därmed indirekt, att UBL var vid livet.)

9. "Många av banden som uppges vara från bin Ladin och andra al-Quaida-figurer har dykt upp vid tidpunkter som varit mycket lägliga ur Bushregeringens synpunkt. Det tyder på att de härrör från dennas vänner snarare än dess fiender." (Detta är givetvis bara en misstanke.)

* * *

Trots att president Obama i sitt förstamajtal hävdade motsatsen och blev tagen på sina ord av otaliga journalister och analytiker finner jag fortfarande Griffins slutsats, att UBL avled redan i slutet av år 2001, vara sannolikare. Blotta misstankar är naturligtvis inga bevis men den som sysslar med en brottsutredning kan å andra sidan inte undgå att hysa några misstankar. Och vad var 11 september 2001 om inte en serie brott, som har förblivit ouppklarade? Usama bin Ladins mer eller mindre våldsamma död innebär inte heller någon större klarhet på den punkten. Snarare tvärtom. Men vad betyder begreppet brott i vår tid? (Jfr mitt inlägg "Som om begreppet brott inte längre fanns" för ett drygt år sedan; http://blogi.kaapeli.fi/book/316.)

I inledningen till sin UBL-bok citerar Griffin vad fd CIA-mannen och nuvarande tidningskolumnisten Robert Baer sade till Terry Gross, redaktören av National Public Radio-programmet Fresh Air i oktober 2008:

"Han har inte visat sig. Den senaste månaden har jag intervjuat CIA-tjänstemän som jagat honom. Vad som förbluffade mig var att inte en enda av dem var säker på om han var i livet eller inte. De har med andra ord ingen aning. Den här mannen har tydligen försvunnit från jordens yta. Något sådant har aldrig hänt förut under mina år i CIA."
På vilka grunder lämnas sådana uttalanden obeaktade eller avfärdas de som struntprat? Men sist och slutligen är det kanske inte så viktigt att känna till när och hur UBL dog om vi inte också får veta vilken roll han har spelat i samtidshistorien. I sin UBL-bok förbigår Griffin denna fråga, som han å andra sidan har berört närmare t ex i sina böcker "The New Pearl Harbor" (2004) och "The New Pearl Harbor Revisited" (2008). Framför allt har Griffin lagt ner mycket möda på att ifrågasätta den ganska allmänna uppfattningen, att Usama bin Ladin bär huvudansvaret för 11 september. Den som följt med Griffins publikationer sedan 2004 borde därför åtminstone kunna erkänna hans betydelse som en kritiker av den amerikanska regeringens egen konspirationsteori.

Däremot skulle jag inte vilja beteckna Griffin själv som en stor konspirationsteoretiker. Snarare än med ett teoribygge sysslar Griffin, liksom en gång den hellenistiske filosofen Karneades i sin ovannämnda andra föreläsning, med refutationer.

Vi får tydligen vänta ytterligare ett tag på ett verkligt tillfredsställande porträtt i helfigur av Usama bin Ladin, som vid det här laget nog får kallas en världshistorisk person, oberoende av vad han egentligen har gjort och exakt när och hur hans liv slutade. Mer givande i detta avseende än David Ray Griffins böcker är för övrigt Peter Dale Scotts "The Road to 9/11. Wealth, Empire, and the Future of America" (University of California Press, 2008).


Nyheten om Usama bin Ladins död| Paradsidan | Nyheten om Usama bin Ladins död. Avslutning av ämnet
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23