Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


23 September
2005

Om att regera med internet

[grundlagar] 

The Working Group on Internet Governance (WGIG) har gett ut sin första rapport. Biblioteket (ordet, begreppet) nämns inte i rapporten. Rapportens författare inser inte att internet förändrar styrningen av staterna och samhällena, att styrningen inte kan fortsätta som tidigare efter internets ankomst.    

Styrning handlar om kontroll, kontroll bygger på information och information bygger i sin tur hädanefter på internet.  Styrningen av internet har alltså internet som förutsättning. För att finna formlerna för styrningen av internet måste man vara beredd att omvärdera de existerande stats- och organisationsformerna inklusive det internationella politiska systemet (som tillsvidare bara är ett embryo).  Internet både möjliggör och nödvändiggör nya styrformer för de mänskliga samhällena.

WGIGs definition av internetstyrning (internet governance):

"Internet governance is the development and application by Governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programmes that shape the
evolution and use of the Internet."

Jag föreslår att  biblioteket uppfattas som en statsmakt vid sidan av regeringar, domstolar och lagstiftande församlingar.  Av ett sådant synsätt följer en alternativ definition av internetstyrningen. Min  definition av internetstyrning skulle se ut ungefär såhär
"Internet governance is the development and application by the library of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programmes that shape the evolution and use of the Internet."
Jag tror inte att de problem som WGIG identifierar i den nuvarande internetstyrningen kan lösas inom hittillsvarande internationella samarbetsformer. Sålunda är USAs nuvarande monopol på administreringen av rotsystemet och dess filer förvisso problematiskt men det blir inte bättre av att överföra ansvaret för denna uppgift på ett interstatligt organ, eller på ett organ som är sammansatt av representanter för regeringarna, storbolagen och civilsamhället. Lösningen består som sagt i att låta  biblioteket  sköta styrningen av internet.


Skillnaden mellan en journalist och en bloggare| Paradsidan | "Vi borde ta ett internationellt grepp på skattepolitiken"
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23