Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


05 September
2011

Om Köttodling in vitro, dvs i glasflaskor

Frågor till Julie Gold med kollegor
[bloggar] 

Piratpartiets kandidat ansåg i de senaste kommunalvalen i Lovisa (som hölls i oktober 2009), att allt fler Lovisabor i framtiden borde få sin utkomst i jordbruk samt av köttproduktion in vitro.

Men jordbrukets framtid var den gången en fråga som i synnerhet media, dvs journalisterna, och i deras efterföljd partierna, de övriga kandidaterna och sålunda även väljarna, föredrog att fullständigt strunta i.

Medierna gav fullkomligt fan i att fundera på jordbrukets framtid trots att den så kallade politiska debatten då dominerades av skandalfenomenet "Kehittyvien maakuntien Suomi" (Finland - de i utveckling stadda landsbygdernas land!), som symboliserade och alltjämt symboliserar Centerpartiets, de före detta agrarernas, politiska sammanbrott.


Idag utbreder sig journalisterna om köttodling in vitro därför att tekniska högskolan Chalmers har kallat dem till pressinfo om saken :

Den här veckan har en internationell grupp forskare tagit ett steg närmare sitt mål att producera odlat kött. De har nu enats om viktiga gemensamma ståndpunkter om hur man kan föra forskningen framåt, under en workshop arrangerad av Chalmers och European Science. Foundation
Så står det i pressmeddelandet från Chalmers daterat 2 september 2011.

Med det här skulle jag naturligvis i förbigående gärna få sagt, att Piratpartiets kandidat var ett tuppfjät före de andra politiska partiernas kandidater. Med andra ord, att SFP och Kokoomus (vårt moderata samlingsparti) är inte så lite på efterkälken för att inte tala om det redan illa åtgångna Centerpartiet, men också Demarna och Sannfinländarna — Gröna Förbundet och Vänsterförbundet, som jag visserligen ger min klockarkärlek, inte att förglömma.

Å andra sidan kan Lovisabor och andra, som tydligen fortfarande tror att de mer eller mindre traditionella partierna och regeringarna har koll på läget (eftersom de inte röstade på Piratpartiet) med visst fog påpeka, att såhär är det faktiskt i politiken: det gäller först och främst att vara ute i rättan tid. Man ska absolut inte ligga före utan helt enkelt ta upp sakerna då de kommer! De kommer när Markus West skriver om dem i Hufvudstadsbladet, vilket han gör idag. Vilket gav impulsen till detta blogginlägg. Summa summarum: om du siktar på en politisk karriär i din kommun eller hemstad, då ska du akta dig för att börja prata om saker som folk inte ännu har hört talas om, med undantag av forskarna i sina laboratorier, som håller på att uppfinna dem!

Det här är förstås tragiskt med tanke på den snabba så kallade utvecklingen och hur den demokratin ska ha ens skuggan av en chans att hänga med i den.

Men, när vi nu en gång har kommit dithän, kolla gärna också på YouTube hur Julie Gold, universitetslektor i biologisk fysik vid Chalmers presenterade försöken med köttodling i glasflaskor (in vitro) under Vetenskapsfestivalen i april 2010. Gold avslutar med frågor till publiken om vad de tror om köttodlingens möjligheter men när hon sedan frågade publiken om den i sin tur hade några frågor så hade den till synes inga utan nöjde sig med enstaka fnitter och generade leenden.

Här kunde — och borde — jag väl därför själv inflika några allvarsord, t ex om sådant som jag tänkte när jag formulerade deklarationen Ljuskabel duger, men offroad suger! Piratkandidatens program i kommunalvalet 25 oktober: För en hållbar utveckling av Lovisanejden ?


- - - - - - - saxat ur programmet - - - - - - -

Är det då Piratpartiets sak att ta upp förhållandet mellan stad och landsbygd till diskussion? Ja, varför inte? Piratpartiet uppstår vid övergången från industrisamhället till informationssamhället. Det föds ur ett gryende medvetande -- tillsvidare kanske främst bland unga, som är födda under internetepoken -- om internets betydelse för mediernas, offentlighetens och hela samhällets vidare utveckling. Det fäster uppmärksamhet vid en grundläggande fråga: Vem äger kunskapen och informationen?.

Hur denna intellectual property (intellektuell, eller andlig, egendom) definieras avgör i fortsättningen jordbrukets och industrins inriktning -- och påverkar därmed också förhållandet mellan stad och landsbygd. Ta till exempel julskinkan. Den kan antagligen snart "odlas" i fabriker. Detta kunde medföra vissa fördelar. Men hur ska i så fall köttproduktionen in vitro organiseras? Hur ska t ex odlarna själva, dvs folket, skaffa sig rättigheterna till produktionstekniken?

Att Östra Nyland inte är någon storproducent av kött är av mindre betydelse i sammanhanget. Det väsentliga är att jordbruket globalt blir en fråga om vem som äger den biotekniska kunskapen , vilket är någonting som definitivt förtjänar att diskuteras också i Östra Nyland.

- - - - - - - saxen läggs tillbaka i bordslådan - - - - - - -


Hur ska vi ordna det samhälle där vi har löst matproblemet? Hur ska vi lösa maktproblemet? Då tänker jag i första hand på problemet med makten över den kunskap och know-how som Julie Gold med kollegor forskar fram? Kommer de att uppträda som etiska pirater och snuva kapitalistiska företag typ Monsanto på deras intellektuella egendom? Vill de dela den intellektuella egendomen, kommer vi att äga den gemensamt?

Det gäller att tänka globalt och att handla globalt.


PS Handla även lokalt i Östra Nyland innan det är för sent. En annan sak är att jag visserligen stöder Piratpartiet i princip men inte alltid i praktiken. Således röstade jag inte på Piratpartiet i senaste riksdagsval. Förklaringen har att göra med utbyggnaden av kärnkraften. Förklaring..


Presentation och diskussion av boken "Sammansvärjning" | Paradsidan | Michael S. Hart är död. Intervju med Michael S. Hart
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23