Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


19 September
2011

Varning för det militärindustriella och akademiska komplexet

[911] 

Tio år efteråt är 11 september 2001 ett lika hett diskussionsämne (jfr t ex Hufvudstadsbladets debattspalt idag och under de senaste veckorna!) som det var för fem år sedan när Radio Vega sände en intervju med undertecknad och Heikki Kurttila, som är maskiningenjör och expert på industriolyckor. Att det programmet blev gjort berodde på att den officiella 9/11-kommissionens rapport hade utkommit i juli 2004 och mött vederhäftig kritik på hemmaplan. Bl a hade professor David Ray Griffin publicerat en inträngade studie av vad den officiella 9/11-rapporten utelämnat och förvrängt . Vid det laget ansåg jag och många andra (t ex Hannu Yli-karjanmaa och 11syyskuu-gruppen), att allmänheten borde informeras om Griffins m fl:s kritiska 9/11-forskning. Vilket vi alltså då hade börjat göra i tidningsartiklar, på webbsidor, osv.

I radioprogrammet påpekade dr Kurttila: ”Vi kritiker utför egentligen bara det arbete som Förenta Staternas myndigheter borde göra. Med andra ord det arbete, som brottsundersökarna borde göra”.

I programmet hördes också Markus Österlund (sfp) och Tarja Cronberg (grön). Diskussionen avslutades med en kommentar av Nils Torvalds, som när det begav sig var YLEs amerikakorrespondent. Alla tre tog avstånd från konspirationsteorier, dock utan att gå nrmare in på kritiken av den officiella teorin om 9/11, som Kurttila och jag hade fått presentera tidigare i programmet.

Nils Torvalds sade: ”Jag tror att konspirationsteorier egentligen är ohälsosamma för oss. Alldeles mentalt. Därför att det skapar världar som vi inte riktigt behärskar.”

Då jag tidigare i år fann att jag hade något att tillägga om vår andliga belägenhet beslöt jag sammanfatta vad jag har tänkt. Resultatet blev boken Sammansvärjning - om konspirationsteori och sanningssökande (Intokustannus 2011), som bl a innehåller ”Granskat i Radio Vega” med mina nya kommentarer.

Även om jag inte ser det som min uppgift att leda den ena eller andra teorin om 9/11 i bevis, presenterar jag i ett särskilt kapitel Griffins digra utredning av varför den officiella rapporten om WTC 7 måste anses vara ovetenskaplig och osann. I denna fråga är jag av samma åsikt som Janne Strang (Hbl 24.8.2011) samt Kai Lindros (Hbl 10.9) medan jag finner Rabbe Sandelins polemik föga övertygande. Väsentligt, när man diskuterar WTC 7, är att skyskrapan föll fritt och symmetriskt (i minst 2 sek.). Också tekniska forskningsinstitutet NIST, som fick till uppgift att ta fram en officiell utredning av denna byggnads kollaps, nödgades sent omsider erkänna detta. Därför ligger sprängningshypotesen närmast till hands, oberoende av vad man anser om politik, ideologi eller religion.

Vem stod bakom 11-septemberhändelserna? Min åsikt är, att de skyldiga i första hand bör sökas bland det militärindustriella och akademiska komplexets ledare. Endast de hade kompetens och resurser att utföra de tekniskt, ekonomiskt och politiskt ytterst krävande operationerna, inklusive raseringen av de tre WTC-skyskraporna. Motivet var militärstrategiskt och följden blev ”kriget mot terrorn”, för att använda den falska terminologi, som alltjämt beskriver vår situation.


Michael S. Hart är död. Intervju med Michael S. Hart | Paradsidan | Fibernät i ännu en östnyländsk by
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23