Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


24 September
2011

Kramar EU Google?

(brottstycke ur en konversation mellan några avancerade bibliotekarier)
[grundlagar] 

I The Chronicle of Higher Education läser vi om om prof. Eben Moglen med flera amerikaner, som funderar på hur vi ska hålla internet fritt från statligt och korporativt intrång och/eller effektivt motarbeta sådant intrång där det onekligen (oundvikligen) ändå förekommer!

Artikeln länkar vidare till Contact Summit-konferensen i New York 20 oktober (http://contactcon.com), som förhoppningsvis kommer föra ut Moglens m fl:s idéer till företag, flera universitet, osv. Hoppas nu bara att också IFLA och biblioteksvärlden vill haka på detta evenemang! Själv har jag inte råd att fara till N.Y. då, men man lär kunna vara med på ett hörn också "virtuellt", som det heter.

Apropå statligt intrång kan vi notera, att Ryssland, Kina, Tadjikistan vid FNs generalförsamling har lämnat in ett förslag till Code of Conduct For the Net. Så att det är nog inte bara USA, Google och CIA som är på alerten, om någon nu trodde det. Låt oss samarbeta med våra kollegor i alla de nämnda länderna för att punktera detta senaste reaktionära statsinitiativ.

Vi bör ständigt hålla i minnet att biblioteket och dess nutida förlängning (internet) är alltför viktiga att överlämnas åt ministrar, generaler, bankirer och bolagsdirektörer.

Kramar EU Google eller är det Google som kramar EU? Låt mig i förbigående säga som min personliga politiska åsikt, som jag alltså inte väntar mig att alla ska dela, att EU-tanken egentligen är toppen. Men tyvärr är det nuvarande EU i mångt och mycket bara fake eftersom man (eller vi själva, dvs européerna, för att vara ärlig) har reducerat den ursprungliga federalistiska fredstanken till idén om en gemensam kapitalistisk marknad, som ska slå ut konkurrenterna på världsmarknaden. Nåväl, Google är alltså någonting som det nuvarande EUs kommission s g s uteslutande närmar sig ur marknadssynvinkel , som ett marknadsfenomen, alltså. Och Google då? Ja, sak samma där. Vi får m a o förmoda, att de för sin del också närmar sig EU som en marknad. Skillnaden består närmast i tecknet, som lyser i deras respektive ögon, dvs $ i fallet Googledirektörerna och € i EU- kommissionärernas fall.

Men problemet är egentligen varken att Google är amerikanskt eller att det är ett kommersiellt företag. Vi borde kanske i högre grad söka problemet hos oss själva, i att vi gör så litet för att effektivt sätta stopp för stormakternas och företagsjättarnas försök att styra och ställa inom ett område som till syvende og sidst är vårt eget, dvs biblioteket.

På tal om det så har jag anmält mig som deltagare i FSCONS -- " FSCONS is the Nordic countries' largest gathering for free culture, free software and a free society. The conference is organised yearly with 250-300 participants primarily from northern Europe. The main organiser is the Society for Free Culture and Software" (http://fscons.org) -- i Göteborg 11-13 november. Vore kul om fler bibliotekarier och/eller biblioteksaktivister (som jag) ville hänga med!


Fibernät i ännu en östnyländsk by| Paradsidan | Kristerapi
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23