Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


09 October
2011

Hat mot atomstaten

[grundlagar] Ni som planerar och fattar beslut om utbyggnad av kärnkraften borde tänka på det djupa förakt och så gott som outsläckliga hat, som utan tvivel kommer er själva till dels. Det vore viktigt för er att fundera på följderna av detta med tanke på demokratin och samhällsfreden.

Etiken — du skall inte dräpa! — förbjuder oss visserligen att låta vårt hat övergå i våldsam handling. I ett tidigare inlägg, skrivet under intryck av nyheterna från Fukushima, påpekade jag också, att kärnkraftskatastrofen redan har inträffat och att det därför under en oöverskådlig framtid (i evighet, kan vi lugnt tillägga) kommer att behövas utbildade och kunniga människor som kan ta hand om atomsoporna och kärnkraftsverkens ruiner. Inte för ett ögonblick vill jag därför förorda, att vi ska gripa till våld mot kärnkraftsindustrins ledare eller personal eller överhuvudtaget mot några andra människor.

Mitt budskap till er, ministrar, riksdagsledamöter, kommundirektörer och vanliga finländska män (kvinnorna är nämligen betydligt färre), som jublar över att det planeras och byggs nya kärnkraftverk i vårt land, kunde sammanfattas såhär: i takt med att ni planerar och låter bygga nya urandrivna kraftverk fördjupar och förevigar ni samtidigt den andliga klyftan mellan kärnkraftens förespråkare och motståndare. Samtidigt som ni ökar berget av det giftigaste och uthålligaste avfall vårt släkte någonsin har producerat, tillverkar ni sålunda allt större mängder av ett socialt gift, mot vilket ni inte heller har eller kommer att ha något annat verksamt botemedel än att slå ihjäl eller spärra in oss, som tänker annorlunda än ni själva.
Tomas Tranströmer i ditt bibliotek| Paradsidan | Soffliggaren
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23