Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


18 November
2011

Folkets bibliotek beslagtaget

[grundlagar] 

Folkets bibliotek, som Ockupera Wall Street-rörelsen har byggt upp, beslagtogs tidigt på morgonen 15 november av New York-polisen i samband med vräkningen av demonstranter från Zuccotti Park. Biblioteket, vars katalog omfattade drygt 5000 poster, ger fri tillgång till böcker, tidskrifter, tidningar och övrigt material. Enligt några yrkesbibliotekarier som besökt webbplatsen kom ALA: s grundvärderingar om intellektuell frihet och bästa praxis till uttryck i Folkets bibliotek, vars samling och katalog representerar flera olika åsikter och synvinklar. Biblioteket innehåller bl a barnböcker och dess referenstjänst har emellanåt skötts av professionella bibliotekarier.

Amerikanska biblioteksföreningen (ALA) kritiserar upplösningen av Folkets bibliotek. ALA:s ordförande Molly Raphael har gett följande uttalande:

"Denna upplösning av ett bibliotek är oacceptabel. Biblioteken fungerar som en hörnsten i vår demokrati och måste tryggas. En välinformerad allmänhet utgör själva grunden för en demokrati och biblioteken ser till att alla har fri tillgång till information.
"Folkets bibliotek visar genom sin blotta existens att biblioteken är en organisk del av alla samhällen. Bibliotek tillgodoser behoven för gemenskapens medlemmar och bevarar dess historia. Således innehåller Folkets bibliotek oersättliga dokument och material om ockupationsrörelsen och det temporära samfund, som denna representerar."
"Vi stöder bibliotekarierna och volontärerna i Biblioteksgruppen i deras strävan att återupprätta Folkets bibliotek."

källa: http://ala.org/ala/newspresscenter/news/pr.cfm?id=8568


Amazon börjar låna ut e-böcker. Vad gör bibliotekarierna?| Paradsidan | Ljuspunkter
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23