Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


06 December
2011

Den 94:de självständighetsdagens morgon

[bloggar] 

Hej kära K.
och ni andra!

Tack för att du reagerar på Lea L:s epostbrev. Tack även till Lea L.! Brevet är förresten värt att citeras i sin helhet:

Hei,
Tämä Talvivaaran uraanin talteenottohakemus on saatava torpattua. Nyt ei voi muuta kuin itkeä ja samalla laittaa kaikki aivonystyrät toimimaan. Jos Talvivaara saa tämän luvan on koko pohjois Suomi muutaman vuoden kuluttua täynnä kulta- ja muita kaivoksia joissa otetaan talteen uraania.
Tätä emme saa sallia.

Terveisin
Lea L.

Därute är mörkt. Det är tidig självständighetsdagsmorgon. Klockan blir sju. En gång för länge sedan besökte jag Äkäslompolo, en av dessa spännande och vackra platser. Rätta ordet är inte plats. Äkäslompolo är vidare och högre. I Äkäslompolo varde ljus och mörker.

I grunden är vi väl på samma politiska linje? Fast oense om Europeiska Unionen. Många är mot, jag är för.

Ett experiment. Två atombomber, sinsemellan lite olika i tekniskt avseende, detonerade över två liknande platser. Experimentet pågår än idag. Det är ett självständighetsdagsexperiment. Atombomben finns ju till för att garantera landets självständighet.

Ett aktuellt exempel: ifall någon, jag vet inte vilken, stat skulle attackera Persien med mer eller mindre konventionella militära medel så skulle enligt teorin atombomben hjälpa Persien att avvärja angreppet. Detta är den teori, som det ovannämnda experimentet avser att leda i bevis. Atombomben skulle, så förutser teorin, kväva de andras aggression i dess linda eftersom de vore tvungna att räkna med att Persiens mest framstående ballistiker redan hade prickat in oss (ifall det tilltänkta angreppet utfördes av oss) på sin ballistiska karta.

Persien är bara ett av många exempel och det gäller att hålla sig till saken. Att teorin i viss mån tas på allvar bevisar missilskölden.

Från Äkäslompolo uppmanas turisten att färdas 57 kilometer genom ett landskap där uran förekommer i mängder som verkligen intresserar industrin. Rutten rekommenderas både för vanliga cyklister och sådana, som har skaffat mountain bike. Har som sagt också själv varit där en gång, för att skida. Ena skidan (jag minns inte vilken) brast redan första dagen men kunde nöjaktigt lagas med en plåtattrapp. Någon av de följande dagarna bröt jag benet (vänster eller höger ben vägrar mina ben längre att avslöja), som lades i gips och läktes tack vare ortopeden, som korrigerade eländet.

Borde också Finland, för att fortsätta med sin självständighet, skaffa sig kärnvapen? Eller täcker atomparaplyet och missilskölden redan detta eventuella behov? Eller ska vi helt enkelt nöja oss med att bygga ut den fredliga kärnkraften och gömma avfallet från Euratomländerna i våra berg?

Här invänder väl någon som är kunnigare än jag att vi inte alls behöver ta hand om Euratomavfallet om vi inte vill. Vilket jag i så fall skulle hålla med om. Men våra riksdagsmän rannsakade sina samveten och beslöt samfälligt att Onkalo bör byggas.

Gamla människor tar helst inte upp nya skidspår. Med undantag av de norska upptäcktsresenärerna, som segade sig framåt ovan Polcirkeln, och den franska kvinnan, som valde samma spårlösa vägar.

I stället för att skrida över snö och is skriver jag nu "från tinning till tinning" utan att träffa någon av de två polerna.

Gud skapade Lappland och de övriga länderna. Vi skapade uranbomberna, plutoniumbomberna, de termonukleära bomberna och avfallet. Meningen var naturligtvis att vi skulle skåla för Churchill, ropa hurra för Frankrike och göra oss självständiga i evighet.

Guds vägar övergår som bekant människornas förstånd. Det som vi själva har gjort borde vi väl däremot kunna begripa? IPSE VERUM FACTUM, som Vico säger.

Jag kommer nu till själva huvudsaken: denuklearisera Europa! Det betyder:

1. Avstå från att bygga fler kärnkraftverk i Finland, Frankrike och andra europeiska länder där sådana planeras. Följ det kloka tyska beslutet att avveckla kärnkraften och bygga ut de alternativa sätten att producera el och annan energi.

2. Avskaffa ensidigt Frankrikes och Storbritanniens nukleära styrkor. Det här kräver en insats från hela den europeiska publiken, som i 1980-talets END-rörelse, fast ännu större och bredare. Politiskt innebär det att vi bildar en självständig europeisk förbundsstat (en federation) vars självständighet dock endast är relativ i förhållande till DEUS SIVE NATURA. Sokrates erkände, att han inte var vis. Så mycket avkall på vår självständighet bör också vi vara beredda att ge.

3. Upphör med uranbrytning och -anrikning, särskilt i Finland och Niger. Omdefiniera vår självständighet så att den inte längre betyder ödeläggelse av samernas, tuaregernas, turisternas och de övriga mer eller mindre fast bosatta folkens liv.

4. Uppmana USA, Ryssland och de övriga kärnvapenstaterna att följa Europas exempel, som beskrevs i punkterna 1-2. Kräv att USA drar bort sina kärnvapen från Europa, de som fortfarande finns kvar. Det här utgår från en teori om att kärnvapnen, atomparaplyerna och missilsköldarna inte förmår garantera deras (eller vår) självständighet. Det återstår att leda denna teori i bevis. För att ta reda på om vår teori är mer realistisk än teorin om att vi behöver Frankrikes, Storbritanniens och USA:s nukleära komplex för att försvara vår självständighet bör vi inte nöja oss med a priori-tänkande utan företa praktiska experiment.

5. Bryt med det nukleära kmplexet och med det militärindustriella komplexet. (De är egentligen ett och samma komplex, det nukleära komplexet är bara så att säga toppen på det militärindustriella komplexet.) Så måste nämligen den verkliga, realistiska kampen mot resursslöseriet, miljöförstöringen och klimatuppvärmningen börja. Politikerna och journalisterna är för fega för att säga det rent ut. Det här är åsikter och förslag som endast kan komma till uttryck och förverkligas genom en folklig upprorsrörelse som tvingar politiker och media att vända sina smutsiga kappor efter vinden. Man måste ta mod till sig och säga att NATO inte är en stabilitetsgarant utan ett monster, som avser att sätta skräck i oss med sina massförstörelsevapen och Prompt Global Strike.( ang PGS, se fotnot) Omstrukturera European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), den största luft- och rymdfartskoncernen i Europa och den näst största i världen, till en koncern för enbart civil produktion.
Ta fram och verkställ en plan för konversion av krigsindustrin. Avslöja Tysklands och Frankrikes vapenaffärer med Grekland, som bidragit avsevärt till att skuldsätta detta land upp över öronen.

6. Återerövra F-ordet, där F står för federalism. F-ordet är inte fult men det förutsätter denuklearisering och en ekonomi, som avvecklar det militärindustriella komplexet.

                                * * *

Det har ljusnat. Självständighetsdagsmorgonen har blivit förmiddag. Hoppas jag inte under mitt bloggande har missat Sofia Nyberg i Radio Vega. Sofia Nyberg är en av ockupanterna i tältet vid biblioteket i Åbo. Occupy the Spinelli Building i Bryssel! Sofia Nyberg säger just nu i radion att det saknas en kritisk debatt om dehär frågorna och att hon är en sökare... det låter bra!

Ovanstående avser att vara ett meddelande, ett brev! Men är också ett inlägg i denna blogg för att eventuellt vara läsarvänligare här. Enligt KSF Media är dock bloggen "Kakkakaffe" av Eva Ramstedt läsarvänligast. Den har också tilldelats årets pris som bästa finlandssvenska blogg.

Apropå, ifall ni råkar känna Eva Ramstedt och/eller Sofia Nyberg, hälsa! Alla med! När allt kommer omkring har vi, trots statsskulden, allt som behövs för att göra saker och ting bättre. Vi måste bara klara av att kombinera våra krafter och förmågor... Ja, och när det nu en gång blev tal om bloggar och epost vill jag till slut också slå ett slag för Posten !

Hälsningar,

Mika

Fotnot: "Prompt Global Strike är ett projekt som ämnar utmynna i en ersättare till atomvapen. Detta vapen består av en metallstav (tungsten) som accelereras till en sådan hastighet att den enbart med rörelseenergin förmår tränga djup in i byggnader alternativt slå ut fordon och personal inom ett stort område som ligger för nära den chockvåg som skapas vid nedslaget." (Wikipedia)


Kunde inte bibliotekarierna försöka avtala om elektroniska versioner direkt med författarna?| Paradsidan | The Spy Files från WikiLeaks
Kommentarer

Re: Den 94:de självständighetsdagens morgon

en kortversion på engelska av ovanstående finns att tillgå på http://blog.spinellisfootsteps.info/ under rubriken "Occupy the Spinelli Building"

Postad av: ibidem 07 Dec 2011 22:30

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23