Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


19 December
2011

Bevare oss väl för SOPA-lagen!

[grundlagar] 

Bland andra Nationalbiblioteket i Finland och Kungliga biblioteket i Sverige deltar i ett internationellt konsortium av bibliotek, som vill se till att informationen på internet bevaras för eftervärlden.

Organisationen bildades år 2003 och heter International Internet Preservation Consortium (IIPC). (Länk: http://netpreserve.org/)

IIPC:s målformulering är rätt vidlyftig (och bra så):

"The mission of the International Internet Preservation Consortium (IIPC) is to acquire, preserve and make accessible knowledge and information from the Internet for future generations everywhere, promoting global exchange and international relations."

Främst handlar det väl ändå i detta fall om att "bevara" i betydelsen 'arkivera'.

Men i dessa dagar finns det kanhända ännu större anledning att "bevara" internet i betydelsen 'rädda' internet. På onsdag denna vecka antas nämligen Kongressen i USA rösta om den sk Stop Online Piracy Act (SOPA), av många ansedd såsom ett hot mot internets själva existens.

Enligt Wikpedia skulle SOPA-lagen tillåta USA: s justitiedepartement att söka domstolsbeslut mot webbplatser, som anklagas för intrång på copyright eller för att möjliggöra eller underlätta brott mot upphovsrätten.

Efter domstolsbeslut kunde USA:s justitiekansler kräva, att internetleverantörer, söktjänster (t ex Google) och betalningstjänster (PayPal, Visa) slutar göra affärer med webbplatser, som anses bryta mot copyrightlagarna , och att de vidtar "tekniskt möjliga och rimliga åtgärder" för att stänga sådana webbplatser.

För ett godkännande av lagförslaget kämpar särskilt stora mediabolag och deras lobbyorganisationer såsom Motion Picture Association of America (MPAA) och Recording Industry Association of America (RIAA).

Till motståndarsidan hör många potentiellt berörda företag såsom Google, Yahoo, Facebook och eBay samt en lång rad konsumentrörelser och medborgarrättsorganisationer.

Också Europaparlamentet har, i anslutning till den pågående lagstiftningen, betonat "hur viktigt det är att garantera skyddet av det globala internets integritet och kommunikationsfriheten genom att undvika ensidiga åtgärder för återkallande av IP-adresser eller domännamn". (Se Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Förenta staterna den 28 november 2011; http://bit.ly/tbVcu1)

En del SOPA-motståndare säger, att lagförslaget handlar om censur och att lagen skulle lägga munkavle på internet. De anser också att lagen skulle kunna göra det svårt eller omöjligt för människor som upptäcker missbruk och korruption att "blåsa i visselpipan", se artikeln "Proposed Copyright Bill Threatens Whistleblowing and Human Rights" (http://bit.ly/tk2VTt) från Trevor Timm vid Electronic Frontier Foundation (EFF).

Idag fortsätter rättegången mot Bradley Manning. I morgon tar sig bibliotekarierna an denna sak.

Uppdatering 19.12. kl 14:22: De amerikanska bibliotekariernas copyright-allians (som inkluderar ALA, ARL och ACRL) försöker också stoppa SOPA-lagen i Kongressens underhus (och dess motsvarighet PRO-IP-lagen i senaten). I ett brev till lagförslagens tillskyndare, daterat 9 november 2011, skriver Brandon Butler, språkrör för USA:s forskningsbibliotek (ARL), att man inom biblioteksvärlden fruktar att biblioteken i framtiden kommer att utsättas för copyright-rättegångar.
Länkar:
http://www.librarycopyrightalliance.org/
https://www.eff.org/deeplinks/2011/12/how-sopa-affects-students-and-educators


Per Lindvall har tydligen inte hört talas om ATTAC| Paradsidan | Nej till bibliotekens utlåning av e-böcker (forts.)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23