Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


04 February
2012

Rättslärda vid Harvard går in för biblioteksprojekt

[grundlagar] 

"Vårt arbete går ut på att föreställa oss biblioteket på nytt från grunden. Drick ur din kaffekopp, stänk lite vatten över ditt ansikte och fantisera ihop allt vad ett bibliotek inte är men kunde vara. Detta får bli vår utgångspunkt. Sedan får vi se vart det leder oss". *
Ja, biblioteket är alla betydelsers och meningars smörgåsbord. Vad vi gillar är lekfullheten, öppenheten, barnsligheten: världen som föreställning. Men när vi blir äldre uppmanas vi att göra upp en plan: världen som vilja.

* "Our work is about reimagining the library from the ground up. Drink your cup of coffee, splash some water on your face, and dream up everything a library isn’t but could be. We’ll start from there and see where it takes us." (Källa: http://librarylab.law.harvard.edu/librarytestkitchen/)

 

Tillägg 6 februari

"Mange har forsökt sånt, men med Harvard i botten burde dette bli bra. Men lat oss også se på noen av videoene. --Anders Ericson
Biblioteksprojekt betyder i det här fallet ett forskningsprojekt vid Harvarduniversitetets bibliotekslaboratorium, som ingår i den större helheten MetaLab , vilket i sin tur är knutet till "The Berkman Center for Internet and Society" samt "The Graduate School of Design". Berkmancentret hör till Harvards juridiska fakultet, därav kopplingen till rättsvetenskapen. Den 3 februari i år kunde man läsa i Berkmancentrets nyhetskanal: "Jeffrey Schnapp cooks up a library smörgåsbord". (Ja smörgåsbord är faktiskt rätt stavat! Jfr http://cyber.law.harvard.edu/node/7461 !)

Videorna om olika delprojekt vid Harvards Library Lab handlar alla om hur universitetsbibliotekarierna ska bli allt bättre på att hjälpa särskilt de akademiska forskarna i deras forskningsarbete och studenterna i deras studier. Och inget ont i det.

Det förtjänar i alla fall påpekas, att det knappast går att bygga om biblioteket ifrån grunden utan att göra dito revolution med staten och samhället.

R.D Lankes och hans team vid Syracuse-universitetet i New York verkar ha kommit en bit längre på den vägen än forskarna vid Harvards provkök. Tesen, som Lankes genomgående driver i den berömda "Atlas of New Librarianship" (MIT 2011), lyder ju såhär:
"Bibliotekariernas uppgift består i att förbättra samhället genom att underlätta skapandet av ny kunskap i sina lokalsamhällen" (The mission of librarians is to facilitate the creation of knowledge in their communities).
Låt oss jämföra universitetsbibliotekens uppgifter med bibliotekets allmänna roll i vårt samhälle sådan den senare definieras av Lankes.

Båda tycks vilja grunda biblioteksvetenskapen på nytt och börja from scratch. "Vårt arbete går ut på att föreställa oss biblioteket på nytt och från grunden", skriver Jeffrey Schnapp & Co vid Harvard. Och R.D. Lankes vid Syracuse university gör motsvarande tabula rasa genom sin reduktion av biblioteket till "konversationer" i stället för "artefakter".

Men medan Harvards Library Test Kitchen koncentrerar sig på att underlätta skapandet av ny kunskap vid universiteten inriktar sig författaren av Atlas of New Librarianship på att hjälpa medborgarna i bibliotekets närmaste omgivning att göra det.

Till och med delprojektet "extraMUROS :: Towards an API-Driven Multimedia Library Without Walls" vid Harvard går namnet till trots uteslutande ut på att göra livet lättare för forskningens och utbildningens subjekt, dvs för forskarna och studenterna.

"Atlas of New Librarianship handlar däremot om att göra det lättare för samhällslivets och den demokratiska politikens subjekt, dvs för medborgarna och folket, att skapa ny kunskap.

Det var denna skillnad jag ville peka på med min tidigare kommentar om lek och allvar.

Några ytterligare reflexioner om och lite kritik av Lankes Atlas ingår i Information, Society and Justice, Volume 4 No. 2, December 2011: pp 123-128


Om redigerbar kurslitteratur på engelska, gratis| Paradsidan | Sarajevo kommer igen!
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23