Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


30 March
2012

Får jag rekommendera en bok?

[bloggar] 

Hej,

artikeln "Why Ebooks Fail as Research Tools" av den amerikanska företagskonsulten Chris Forbes tycks mig bygga på en generaliserande och ytlig föreställning om böcker och "forskningsverktyg". Ändå kan också Forbes mycket bristfälliga analys leda in på "intressanta" (Jan S) frågor.

Inom empirisk och experimentell forskning menar man med "forskningsverktyg" knappast böcker utan t ex teleskop, vindtunnlar, laboratorieutrustning, simulatorer, datorer, mätverktyg osv. Vissa databaser och sökverktyg hör också hit.

Inom humaniora och samhällsvetenskap, där inte sällan boken själv utgör forskningens objekt, är situationen en annan. Här kan boken alltså vara verktyget för att uppnå forskningsresultatet, dvs den djupare och mer kritiska eller överskridande förståelsen, inklusive förståelsen av boken själv. (Boken ingår i vad man har kallat "en hermeneutisk cirkel".)

Mycket av vad som nuförtiden skrivs och sägs om e-böcker versus pappersböcker bottnar, skulle jag vilja påstå, i en verklig och sann upplevelse och/eller iakttagelse, nämligen att e-boken utsätts för en hårdare konkurrens om läsarens uppmärksamhet från sin omgivning än pappersboken från sin omgivning.

Beträffande pappersbokens och e-bokens respektive omgivningar är det frestande att resonera så här: E-boken är länkad till internet; internet är e-bokens omgivning. Pappersboken hör till (har lagts till samlingen i) biblioteket.

Men i själva verket ingår ju dessutom dessa båda miljöer i varandra, dvs internet har numera lagts till biblioteket och, vice versa, biblioteket håller för närvarande på att integreras i internet. Internet och biblioteket bildar alltså tillsammans de traditionella böckernas och de digitala böckernas gemensamma nya miljö.

Så långt om böcker och bibliotek. Nu borde vi utan att låta oss skrämmas gå in på frågor om läsning: Vad betyder "att läsa"? Och: vad läser vi egentligen? Får jag rekommendera en bok?

Med vänlig hälsning,

Mikael


Kommer marknaden att ta över låntagarna?| Paradsidan | Den hemligstämplade kvinnan
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23