Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


31 May
2012

En atlas för det nya biblioteket

[grundlagar] 

I senaste Nya Argus (5/2012) har jag en recension av R.David Lankes Atlas of New Librarianship. Kan vara av intresse. Kan också läsas som en e-tidskriftsartikel här: http://bit.ly/KKltVy .

Lankes föredrag "Grand Challenges of Librarianship" vid Biblioteksdagarna i Visby 2011 (som fortfarande går att se och höra här: http://vimeo.com/23732998) gjorde ett gott intryck och jag har också gett boken, atlasen, ett positivt omdöme. Men då jag har funderat vidare på vad Lankes säger har jag kommit till att jag är oense med honom på en, som jag tror, principiellt viktig punkt.

Det gäller hans åsikt att läsaren egentligen aldrig kommunicerar med författaren utan endast med sig själv. Jag vet inte om det går att motbevisa eller bevisa denna synpunkt. (Man kommer att tänka på vissa filosofiska problemställningar, t ex beviset för den yttre världens existens.) Min invänding mot Lankes (och kanske Gordon Pask, på vars arbete han säger sig bygga sin teori om konversationen), skulle utgå ifrån att "translatio studii et imperii", dvs överförandet av kulturarvet från generation till generation, trots allt är möjligt. Eller kortare sagt, att de levande åtminstone under vissa gynnsamma omständigheter faktiskt förmår kommunicera med de döda.


Säkerheten vid Lovisa kärnkraftverk år 2012| Paradsidan | Eurokrisens anatomi
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23