Demonstration mot Irakkriget i Helsingfors, mars 2003

Demonstration mot Irakkriget i Helsingfors, mars 2003