Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


19 September
2012

Wikipedia och bibliotekarierna

[grundlagar] 

Wikipedias stora framgångar gör att "alla" småningom vill använda uppslagsverket som sin informationskanal. Detta är i princip mycket bra. Jag är övertygad om att allmänna, offentliga informationstjänster av public service-typen ( t ex Finlands Rundradio , YLE) kommer att behövas också i framtiden. Våra moderna eller postmoderna informationssamhällen behöver dem för sin sociala kohesion, eller med andra ord för att fortsätta att hänga ihop och bilda sammanhang. Men som bekant (det borde åtminstone vara bekant efter Hitler och Stalin) är risken för maktmissbruk så att säga inbyggd i dessa gemensamma massmedier.

Som ett massmedium är Wikipedia visserligen annorlunda än pressen, radion och televisionen i det avseendet att "alla" har möjlighet att lägga in, redigera, korrigera och deletera information i artiklarna, och dessutom att påbörja nya artiklar och föreslå deletering av redan existerande artiklar, mm. Men resurserna och utgångsläget är olika. I skrivande stund noterar jag att Lennart Guldbrandsson "som en av de första wikipedianerna i världen" snart kommer att påbörja "en period som anställd vid en statlig myndighet, Riksantikvarieämbetet " med uppgift "att guida två grupper anställda (en i Visby, en i Stockholm) under deras första redigeringar på Wikipedia" (länk till Guldbrandssons inlägg i Riksantivarieämbetets blogg). Också detta är i princip en god nyhet. Men om den statliga instansen inte vore Riksantikvarieämbetet utan SÄPO -- eller NATO, för inte tala enbart om svenska myndigheter, eller SCO, för att inte tala enbart om "västliga" statliga myndigheter -- så skulle jag för min del nog inte vara lika positiv.

Vad bör göras för att effektivt motverka och balansera de alltför mäktigas makt i informationsflödet? Bibliotekarierna med sin föredömliga informationsetik och sin ställning i mellanrummet mellan staten och civilsamhället har utan tvekan de bästa förutsättningarna i världen för att i längden se till att informationen inte missbrukas. Bibliotekarierna bör ta upp denna sak!

(Utkast för Biblioteksaktivisten - essäer om makt och bibliotek i informationssamhället)


EFF:s motstånd mot Hollywoods snea figurer| Paradsidan | Litet är vackert i Isnäs
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23