Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


09 January
2013

Anonyma verk

[Snea figurer] 

Gott Nytt År!

Efter en liten funderare kommer jag fram till att termen "anonymt verk"
(eng. orphan works; ty. verwaistes Werk; oeuvre orpheline; fi. orpoteos;
it. opere orfane) i "EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/28/EU av
den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk" är en
alldeles lysande översättning till svenska!

Eller åtminstone upplysande.

På svenska har vi ju med ett "anonynymt verk" traditionellt menat ett
verk, vars upphovsman eller -kvinna är okänd -- såsom t.ex. i gamla
folkdikter och -sånger vars utgivare inte, trots mer eller mindre
omsorgsfulla efterforskningar, har lyckats hitta textförfattarens eller
kompositörens namn.

Det fina med EU:s (eller åtminstone EU:s översättares) nya definition är
däremot att en massa välkända böcker, fonogram och filmer också kommer att
kunna hänföras till de anonyma verkens kategori.

Till exempel Nalle Puh vore således ett anonymt verk -- ifall nu inte Walt
Disney hade råkat komma över filmrättigheterna år 1953 och David
Benedictus de litterära rättigheterna ett havsekel senare.(*)

Och jag som trodde att A.A. Milne hade skapat sig ett odödligt namn!

Enligt EU har emellertid den ifrågavarande termen inte någonting att göra
med upphovsmannens eller -kvinnans person eller namnkunnighet. I stället
ska med "anonyma verk" avses "verk och andra alster som är skyddade av
upphovsrätten eller närstående rättigheter och vars rättsinnehavare inte
kan identifieras eller, även om rättsinnehavaren har identifierats, inte
kan lokaliseras".

På det här sättet slipper vi alla de kvistiga frågorna om upphovsmännen
och -kvinnorna och deras oskiljaktiga rätt. I stället kan vi fokusera på
själva kärnfrågan, dvs. vem som äger copyrighten och följaktligen
rätten att förtjäna pengar på verket.

Med vänliga hälsningar,

Mikael


(*) Uppföljaren "Return to the Hundred Acre Wood" (av Benedictus) kunde
således utges i laglig ordning utan några upphovsrättsliga problem.


Raspberry Pi| Paradsidan | En pensionerad tidningsläsares bekymmer
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23