Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


12 January
2013

En pensionerad tidningsläsares bekymmer

[bloggar] 

Som pensionär och utflyttad till landsorten prenumererar jag numera på Östra Nyland.

Att dessutom hålla sig med Hufvudstadsbladet skulle bli ganska dyrt, men emellanåt vill jag ändå av gammal vana läsa också den tidningen. Då inhandlar jag till det rimliga priset 89 cent ett lösnummer av eHbl, som jag sedan vid morgonkaffet avnjuter på min Ipad.

Men nu har Hbl utöver eHbl också börjat utge veckomagasinet Hbl+ "med veckans bästa artiklar från fem finlandssvenska tidningar på adressen plus.hbl.fi".

Och det låter ju bra. Det är bara det att Hbl+ inte fungerar.

Vilket helt enkelt tycks bero på att min Ipad är för gammal. Den är nämligen ända från år 2010 då "paddan" för första gången presenterades för konsumenterna.

För någon tid sedan beslöt jag att "jailbreaka" min ålderdomliga surfplatta. Att "jailbeaka" innebär att göra sig till "root", dvs ta herraväldet över systemet, och att installera Cydia, som tillhandahåller en rad mer eller mindre nyttiga extra appar. Dock, så vitt jag vet, inte ännu någon app för Hbl+.

Nå, jag jag tror nog att Konstsamfundets Media gör sitt bästa för att lösa det här problemet och att de också har de nödvändiga finansiella resurserna.

Men är KSF-medias bästa gott nog? Såhär skriver webbens uppfinnare Tim Berners-Lee:

"T ex tidningarnas benägenhet att hellre producera appar för smarttelefoner än webbapplikationer är störande, eftersom det gör att det ifrågavarande materialet saknas på webben. Man kan inte bokmärka det eller eposta en länk till en viss sida. Twittra om det kan man inte heller. Det är bättre att bygga en webbapp, som också fungerar på smarttelefonernas webbläsare och tekniskt blir det också allt lättare att göra så." ( SciAm 22.11.2010)
Berners-Lee utbringar ett leve för webben och uppmanar alla att fortsätta stöda öppna standarder och nätets neutralitet i förhållande till IT-bolagen ("Long Live the Web: A Call for Continued Open Standards and Neutrality"). Det är webben, inte apparna, som utgör tidningarnas framtid.


Anonyma verk| Paradsidan | Danska förlag lanserar lånesystem för e-böcker
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23