Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


17 June
2006

Konst - en ny form av vetenskap?

[Snea figurer] 

"Det [dvs konst] är en ny form av vetenskap, måste man väl erkänna"
skriver Hufvudstadsbladets mångårige konstkritiker Erik Kruskopf efter promotionen av  ett antal bildkonstnärer (för första gången i Finland) till doktorer och magistrar.

Nu vill jag inte beskriva Erik Kruskopf som en sned figur. Däremot misstänker jag att doktorsutbildning för konstnärer är och förblir en haltande institution.

Jag är med andra ord inte beredd att erkänna, att "bildkonstens förmåga att förmedla insikt men också att fungera kommunikativt på sådana plan där orden inte räcker till eller inte känns relevanta" vore "en ny form av vetenskap".

För övrigt, vari ligger det "nya" i denna "nya vetenskap"? Förlåt, dr Kruskopf, men vid närmare eftertanke måste man nog erkänna, att nutidskonsten, eller rent av den allra nyaste konsten, är minst lika ovetenskaplig som grottmålningarna, för att inte tala om en Dürer eller en van Gogh. Eller borde vi anta att nutidskonstnärerna, mästare eller inte, kan mer än sina föregångare? I vilket avseende då?

Enligt Erik Kruskopf  är "den goda smaken för länge sedan utmönstrad ur konstens kvalitetsvokabulär". Man undrar hur långt en konstkritiker riktigt är beredd att gå i sin självutplånande masochism.

Jag har , tydligen helt naivt, gått omkring och trott att dr Kruskopf och hans gelikar, dvs konstkritikerna , finns till precis för att utforma tankar och idéer om vad som åtminstone under en viss epok kan betraktas som god smak. Men vi lever tydligen i en tid som präglas av fullständig smaklöshet.  Frågan är bara: ska vi stillatigande foga oss i det, eller ska vi åtminstone protestera?

"Den subjektivt skapande konstnärliga dimensionen" har för övrigt ingalunda blivit förbisedd, varken inom eller utanför universitetets murar.  Tvärtom bugar vi oss mer än någonsin för konsten, och konstnärliga utbildningar är populärare än någonsin bland den studerande ungdomen. Problemet är snarare att vi idag saknar klara begrepp om snille och smak.

Klarare bevis för detta påstående kan jag inte komma på än att just en  Riitta Nelimarkka eller en Teemu Mäki utrustas med röd och rynka hatt.

Dessa personer ska alltså  lära ut Konst - en "ny form av vetenskap"! -  till våra efterkommande. Det är nämligen mer än sannolikt  att doktorstiteln kommer att anses i högsta grad meriterande vid val av lärarare och professorer i konsthögskolor och -akademier.

"Konstnärsdoktorerna blir inte bättre konstnärer för att de avlagt doktorsexamen" (Kruskopf).  Icke desto mindre kommer de antagligen att få de bästa jobben och det största inflytandet.
Tidens labyrint (1)| Paradsidan | Vem tar det globala ansvaret?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23